Przedszkole Miejskie nr 11 w Legionowie znalazło się wśród 19 laureatów ogólnopolskiego konkursu „Nasz projekt eTwinning”, organizowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji. Z realizowanym na wszystkich poziomach edukacyjnych projektem Hľadá sa dinosaurus uczestniczyli w nim nauczycielka Marzena Stępień i dzieci z grupy Biedronki. Placówka zdobyła trzecie miejsce w kategorii Projekt dla uczniów w wieku 3-6 lat.

Ogólnopolski konkurs „Nasz projekt eTwinning” ma na celu wyróżnienie najlepszych międzynarodowych projektów eTwinning realizowanych przez polskie przedszkola i szkoły. Tegoroczna ceremonia wręczenia nagród nastąpiła w studiu Polsatu, a oprócz przedstawicieli laureatów pojawił się na niej m.in. szef resortu edukacji. Było więc uroczyście i światowo, dzięki czemu wyróżnione placówki oświatowe mogły się czuć należycie uhonorowane i docenione.

Co do realizowanego w Legionowie projektu pod zagadkową nazwą Hľadá sa dinosaurus, skierowany on był do dzieci w wieku 3-6 lat oraz uczniów z ciężką niepełnosprawnością w wieku 11-15 lat. Na czym polegał? Oddajmy głos pomysłodawcom: „Obcy przybywa na Ziemię z katalogiem dinozaurów, które chce odnaleźć… Co miesiąc odwiedza jeden kontynent, gdzie spotyka miejscowe zwierzęta i szuka wśród nich dinozaurów. Zadaniem dzieci było przedstawienie tych obcych zwierząt. Na koniec stworzyły wielojęzyczną encyklopedię zwierząt i przekazały ją Marsjaninowi Miko, który zabrał ją na swoją planetę, aby opowiedzieć innym o ziemskiej faunie”. – Z zachwytem obserwowałam, jak z zadania na zadanie dzieci coraz bardziej angażują się w działania projektu. I to zarówno w pracy w przedszkolu, jak i w tej zdalnej. Umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji, pracy w zespole, efektywna komunikacja, interakcja i przetwarzanie informacji, krytyczne myślenie i rozwiązywanie problemów, inicjatywa i przedsiębiorczość oraz ciekawość świata – to cele kształcenia ogólnego na wszystkich etapach edukacji. Dzięki eTwinning łatwo je wpleść w nauczanie, dostosowując tematykę, czas i narzędzia do potrzeb naszych i uczniów. Ponadto dzięki projektowi zyskałam miejsce bezpiecznej pracy, komunikacji, gromadzenia materiałów edukacyjnych oraz rozwijania u dzieci kompetencji kluczowych. Nasza placówka poprzez projekty eTwinning wzbogaciła swą ofertę edukacyjną. Jest też znacznie bardziej rozpoznawalna, zwłaszcza w środowisku – podkreśla Marzena Stępień.

Działania projektowe podzielono na szereg krótkich modułów, które można było wpleść w realizację zajęć lekcyjnych. Każde zadanie zaplanowano tak, aby nie kolidowało z pozostałymi. Partnerzy mogli więc realizować je etapami, wybierając zgodnie z przerabianym materiałem i łącząc powstałe treści we wspólną całość. Ważnym elementem współpracy były spotkania i działania online. Partnerom udało się zorganizować trzy takie sesje, podczas których podsumowywano działania w grupach narodowych, takie jak wspólne śpiewanie piosenki o Ziemi, nauka wierszy, rozwiązywanie quizów, wspólne układanie puzzli tworzonych przez partnerów projektu, burza mózgów itp. Dodatkowym atutem było przybliżenie uczniom problemu niepełnosprawności. Dzieci miały okazję zobaczenia, że dysfunkcje nie są przeszkodą do realizacji wspólnych celów. Rezultaty tej współpracy to m.in. słownik nazw zwierząt w trzech językach, zebranie zwrotów i wyrażeń związanych z poznawanymi kontynentami w czterech językach, gra karciana, a także encyklopedia zwierząt w trzech językach.