W trakcie swej listopadowej sesji miejscy radni poparli przygotowany przez Prezydenta Miasta Legionowo projekt uchwały utrzymującej na dotychczasowym poziomie lokalne podatki i opłaty. Dla mieszkańców nękanych przez ekonomiczne skutki pandemii to z pewnością dobra informacja.

Prezydencki projekt uchwały, zważywszy na jego pokrzepiającą zawartość, był w porządku środowej sesji swego rodzaju „pewniakiem” – nie do odrzucenia. W końcu chodziło o niepodwyższanie podatków i opłat lokalnych, a w tej kwestii przedstawiciele koalicji i opozycji mówią zazwyczaj jednym, a przynajmniej podobnie brzmiącym głosem. Tym razem również tak się stało. W czym bez wątpienia pomogła też świadomość samorządowców, że zakończone już prace nad projektem przyszłorocznego budżetu miasta musiały odbywać się pod dyktando koronawirusa, który odcisnął na nim spore, liczone w milionach złotych piętno. – W Legionowie zawsze miejskimi finansami gospodarowaliśmy oszczędnie i mądrze, a teraz takie podejście jest szczególnie ważne. Nie chcemy w tak trudnej dobie kryzysu sięgać głębiej do kieszeni mieszkańców, którzy bardzo często znajdują się teraz w trudnej sytuacji – komentuje decyzję ratusza prezydent Legionowa Roman Smogorzewski.