Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 7 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 poinformował w środę (14 października) o stwierdzeniu pozytywnego wyniku testu SARS-COV-2 u ucznia oraz nauczyciela szkoły. Tego samego dnia wirusa u jednego z uczniów zdiagnozowano też w II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego.

Niezwłocznie po uzyskaniu informacji o tych faktach powiadomiona została Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Legionowie. Jak uspokaja legionowski ratusz, podejmowane są obecnie działania określone przewidzianymi w takich przypadkach procedurami, zaś dyrektorzy obydwu placówek są w stałym kontakcie z PSSE. Jeszcze dzisiaj, w godzinach wieczornych, będzie przeprowadzona dodatkowa dezynfekcja szkół, mająca na celu zapewnienie bezpieczeństwa sanitarnego ich uczniów oraz pracowników.

Z OSTATNIEJ CHWILI

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Legionowie informuje, że w związku z wystąpieniem wyniku dodatniego w kierunku Covid-19 u jednego z uczniów klas I-III oraz dwóch nauczycieli z oddziału I-III wszyscy uczniowie oddziału I-III (którzy uczestniczą w zajęciach świetlicowych) zostają objęci kwarantanną w terminie 15-19.10.2020 r. Kwarantannę dzieci odbywają wraz ze wszystkimi osobami z nimi zamieszkującymi. Rodzice będą sukcesywnie informowani przez Inspekcję Sanitarną telefonicznie. Prosimy o przygotowanie nr PESEL wszystkich osób zamieszkujących z dzieckiem. Informacja dotyczy również dzieci z oddziałów IV-VIII, które były na świetlicy oddziałów I-III. Termin liczony jest od 6 października br.

Dodatkowo, działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, w związku z przesłanym przez dyrektora placówki wnioskiem z 14 października br. i biorąc pod uwagę przekazaną telefonicznie pozytywną opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Legionowie, Prezydent Miasta Legionowo wyraził zgodę na zawieszenie zajęć dla oddziałów I-III oraz świetlicy w Szkole Podstawowej nr 7 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w okresie od 15 do 19 października br.