Działający przy ul. Jagiellońskiej legionowski bar „Zdrówko”, będący zarazem pierwszym na terenie powiatu Zakładem Aktywności Zawodowej, otrzymał wyróżnienie w kampanii społecznej Lodołamacze 2020 w kategorii Instytucja – jako firma dbająca o osoby niepełnosprawne na polu ich rehabilitacji zawodowej i społecznej. Nagrodę za szczególną wrażliwość społeczną oraz aktywne promowanie osób niepełnosprawnych odebrali Małgorzata Trzcińska, prezes Fundacji Emanio Arcus, oraz jej syn Dominik Kubalski.

Istotą kampanii Lodołamacze jest przełamywanie stereotypów i uprzedzeń związanych z zatrudnianiem osób z niepełnosprawnością, ich integracja, a także stworzenie im szansy na pełne uczestnictwo w życiu społecznym. Chodzi też o zachętę do tworzenia nowych miejsc pracy dla tej grupy osób oraz podnoszenie standardu już istniejących stanowisk. I przekonanie pracodawców tych dotąd nieprzekonanych, że ludzie nie całkiem sprawni mogą być pełnowartościowymi, zaangażowanymi w sprawy firmy podwładnymi. W „Zdrówku” widać to jak na… talerzu. – Pomysł uruchomienia baru, w którym zatrudnienie znalazły osoby niepełnosprawne, ma zmieniać postawy społeczne. Uczymy ludzi nie tylko tolerancji, ale też akceptacji i równego traktowania. Poprzez takie działania zmieniamy jakość życia osób z niepełnosprawnościami, wpływamy na ich rozwój, pomagamy odnieść sukcesy zawodowe i prywatne, co z kolei wpływa na wzrost ich poczucia wartości – mówi Małgorzata Trzcińska.

Zakłady Aktywności Zawodowej stworzono w celu zatrudniania osób z różnymi stopniami niepełnosprawności, przygotowania ich do życia w otwartym środowisku oraz pomocy w realizacji samodzielnego i aktywnego życia, na miarę ich indywidualnych możliwości. ZAZ zapewniają niezbędną rehabilitację zawodową i społeczną dla osób dotkniętych głębokimi dysfunkcjami, niezdolnych do pracy na rynku otwartym. Dlatego czas pracy w Zakładach jest krótszy, a odbywa się ona pod opieką i nadzorem instruktorów. Oprócz tego realizowany jest tam szeroki zakres rehabilitacji społecznej i zawodowej, mających na celu przywrócenie maksymalnej sprawności do wykonywania obowiązków zawodowych i docelowo również – zatrudnienie poza ZAZ.

Ogólnopolskie dane wskazują, że ponad 84 proc. osób niepełnosprawnych nie pracuje i nie poszukuje pracy. To dowód, jak wiele trzeba jeszcze zrobić w kwestii informacji skierowanych zarówno do nich, lecz także do przedsiębiorców i innych uczestników rynku pracy. Co do szczegółów na temat rekrutacji do pracy w barze „Zdrówko”, można je uzyskać pod numerem telefonu 516 555 967.