Królewska Dwójka, rys. A. Drążewska

Podczas gdy wiele stołecznych szkół wciąż jeszcze może (i chce) przyjąć nowych uczniów, w legionowskiej Królewskiej Dwójce o jedno wolne miejsca zdarzało się rywalizować nawet dwunastu kandydatom. Zakończona niedawno rekrutacja potwierdziła, że prowadzone przez gminę liceum cieszy się ogromną popularnością wśród absolwentów podstawówek.

Zakończył się kolejny etap rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Absolwenci klas ósmych do 10 lipca deklarowali swoje preferencje wyboru szkół i klas profilowych. W tym roku II Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego przygotowało miejsca w czterech 30-osobowych klasach o profilach europejskim, medialnym, medycznym i matematyczno-informatycznym. Największą popularnością cieszył się profil europejski z rozszerzeniami z wiedzy o społeczeństwie, geografii i języka angielskiego. Jako swój pierwszy wybór wskazało tę klasę aż 98 uczniów. Łącznie do Królewskiej Dwójki wpłynęło 735 wniosków o przyjęcie, z czego 238 wskazujących ją jako szkołę pierwszego wyboru.

Taka popularność to nie przypadek. „Dwójka” od lat stale poszerza swoją ofertę, między innymi poprzez współpracę z uczelniami wyższymi. W tym roku podpisano porozumienie z Politechniką Warszawską, a wcześniej z Uniwersytetem Warszawskim, Wydziałem Lingwistyki Stosowanej oraz Instytutem Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej, czy też z Wojskową Akademią Techniczną. Ponadto uczniowie szkoły regularnie biorą udział w wykładach tematycznych organizowanych na uczelniach wyższych i w instytucjach, takich jak Collegium Civitas, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Centrum Badań Kosmicznych PAN – Instytut Biologii Doświadczalnej PAN, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW, czy warszawska Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna. Ostatnia rekrutacja dowiodła, że młodzi ludzie tę „dwójkową” chęć nawiązywania edukacyjnych kontaktów oceniają na piątkę z plusem.