fot. arch.

Urzędnicy z legionowskiego ratusza z dumą poinformowali, że lada dzień do miejskich przedszkoli trafią urządzenia edukacyjne wspomagające rozwój dzieci niepełnosprawnych oraz maluchów z dysfunkcjami. W ramach projektu pod nazwą „Dobry start każdego przedszkolaka w Legionowie” urząd miasta zrealizował i rozstrzygnął przetarg na zakup oraz dostawę pomocy dydaktycznych.

Koszt projektu to ponad 460 tys. zł, z czego 79 proc. pochodzi ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Priorytet X „Edukacja dla rozwoju regionu”. Dzięki projektowi do miejskich przedszkoli trafią m.in. takie urządzenia, jak drabinka przyścienna z lustrem przeznaczona do ćwiczeń sprawnościowych i fizycznych, krętliki, ścieżki i tunele sensoryczne, huśtawki i hamaki terapeutyczne, materace rehabilitacyjne, foteliki ortopedyczne, a nawet roboty edukacyjne oraz zestawy do nauki kodowania. – Celem projektu jest wzrost dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – mówi Patrycja Wolińska, kierownik miejskiego referatu strategii i funduszy zewnętrznych.

Urządzenia będą wykorzystywane do poszerzenia oferty edukacyjnej dla przedszkolaków. Zajęcia z integracji sensorycznej mają pomóc im wyrównać deficyty wynikające z niepełnosprawności poprzez dostosowanie do ich potrzeb miejsc wychowania przedszkolnego. Projekt jest skierowany do 260 dzieci, u których stwierdzono deficyty, w tym do 45 dzieci niepełnosprawnych z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego oraz posiadających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydane przez publiczne poradnie psychologiczne-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne.
Trudy realizacji całego przedsięwzięcia wzięły na siebie następujące legionowskie placówki: Przedszkole Miejskie z Oddziałami Integracyjnymi nr 7, Przedszkole Miejskie nr 12 i Przedszkole Miejskie Integracyjne nr 5.