fot. arch.

Dawniej Technikum Gospodarki Wodnej, teraz wchodzące w skład wieliszewskiego zespołu szkół Liceum Ogólnokształcące w Komornicy, przystąpiło do kolejnego boju o nowych uczniów. Akurat w przypadku tej placówki militarna metafora jest wyjątkowo trafna, bo od lat wychodzą tam z założenia, że „za mundurem młodzież sznurem”. Nawet jeżeli w szkole trzeba go traktować jak… mundurek.

Jeśli chodzi o kolejny rok szkolny, proponowane kierunki kształcenia w liceum ogólnokształcącym przygotowano dla trzech klas mundurowych:

  • profil: Bezpieczeństwo i porządek publiczny – klasa policyjna
  • uzupełnienie profilu – przedmiot: Wiedza o policji
  • profil: Przysposobienie wojskowe i bezpieczeństwo narodowe – klasa wojskowa
  • uzupełnienie profilu – przedmiot: Edukacja wojskowa
  • profil: Służba pożarnicza – klasa strażacka
  • uzupełnienie profilu – przedmiot: Edukacja pożarnicza.
    Warto wspomnieć, że przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym we wszystkich klasach mundurowych to język angielski oraz jeden przedmiot do wyboru spośród języka polskiego, matematyki i wiedzy o społeczeństwie (warunkiem utworzenia grupy jest złożenie deklaracji na dany przedmiot przez minimum 15 kandydatów). W związku z wybranymi profilami mundurowi uczniowie mogą też liczyć na zwiększoną liczbę godzin wychowania fizycznego, a także zajęcia z podstaw strzelectwa na szkolnej strzelnicy, obozy szkoleniowe oraz możliwość udziału w zawodach i konkursach związanych ze specyfiką klasy. Co ciekawe, w Komornicy utworzono również klasę prawniczą, z realizowanymi na poziomie rozszerzonym językiem angielskim i językiem polskim lub historią.

We wszystkich klasach uczniowie mogą wybrać drugi język obcy (niemiecki, francuski lub rosyjski), zaś w ramach wychowania fizycznego biorą udział w prowadzonych przez wykwalifikowanego instruktora zajęciach samoobrony. Co do zgodnych z profilem klasy przedmiotów uzupełniających, realizowane one są przez wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną – przedstawicieli poszczególnych formacji mundurowych, na podstawie ich autorskich programów nauczania. Do dyspozycji uczniów są wspomniana już strzelnica, internat, pełnowymiarowy stadion sportowy, siłownia, stołówka i sala do zajęć samoobrony.

W dalszej ścieżce mundurowej edukacji absolwentów pomaga fakt, że komornicka szkoła blisko współpracuje m.in. z Ministerstwem Obrony Narodowej, Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, 9. Brygadą Wsparcia Dowodzenia Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, 10. Warszawskim Pułkiem Samochodowym, Centrum Szkolenia Informatyki i Łączności w Zegrzu, 1. Warszawską Brygadą Pancerną im. T. Kościuszki, Komendą Powiatową Policji w Legionowie, a także legionowską Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej.

Szczegółową ofertę szkoły zamieszczono na stronie www.zspkomornica.szkolnastrona.pl.
Informacje na temat rekrutacji dostępne są w zakładce „Nabór 2020/2021”.