Jak poinformowali jabłonowscy urzędnicy, wójt Jarosław Chodorski podpisał umowę na realizację dofinansowanego ze środków unijnych kwotą blisko 250 tys. zł projektu pod nazwą „Przyjazne przedszkola – wsparcie edukacyjne dzieci i nauczycieli w gminie Jabłonna”. Jego celem jest lokalny wzrost dostępności do edukacji przedszkolnej.

Dzięki podpisanej przez wójta umowie wprowadzona zostanie dodatkowa oferta edukacyjna i specjalistyczna umożliwiająca dzieciom z niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym. Ma ona pomóc w wyrównywaniu deficytu wynikającego z niepełnosprawności oraz wyrównywanie szans edukacyjnych dla dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi poprzez dodatkowe zajęcia specjalistyczne. W ramach zadania maluchy z gminnych placówek skorzystają z dodatkowych zajęć edukacyjnych i specjalistycznych, natomiast nauczyciele przejdą kursy podnoszące ich kompetencje, doskonalące umiejętności i kwalifikacje do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, a w szczególności z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Gminny projekt obejmuje również zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć oraz zakup i montaż infrastruktury zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz placówek.

Projekt będzie realizowany w obydwu gminnych placówkach, czyli w placówkach w Jabłonnie i Chotomowie. Wartość projektu wynosi blisko 335 tys. zł, z czego wysokość dofinansowania ze środków zewnętrznych prawie 250 tys. zł. Planowany okres realizacji projektu to luty 2020 – 30 czerwca 2021.