18 kwietnia odbył się Międzyszkolny Konkurs pod Patronatem Prezydenta Miasta Legionowo „Z biegiem Wisły”. Uczniowie legionowskich szkół mieli okazję wykazać się wiedzą o najdłuższej i najpiękniejszej polskiej rzece – Wiśle z okazji „Roku Wisły”, który obchodziliśmy w tym roku szkolnym.

Rozwiązując zadania najmłodsi mogli wykazać się umiejętnością korzystania z mapy. Wykorzystując znajomość kierunków świata sprawnie dotarli do źródła rzeki korzystając z szyfru, wykazali się znajomością trudnych przyrodniczych pojęć, a zagadki o zwierzętach zamieszkujących naszą Wisłę nie stanowiły dla nich żadnego problemu. Tak, jak powiedział pan dyrektor Mariusz Borkowski na rozpoczęcie konkursu, wszyscy uczestnicy byli zwycięzcami, bo zostali wyłonieni jako najlepsi przyrodnicy ze swoich szkół. Jury konkursu w osobach pani Zuzanna Podgórna – nauczyciel przyrody i pani Dorota Rybkowska – specjalista do spraw edukacji w Nadleśnictwie Jabłonna, czuwały nad przebiegiem rywalizacji.

Zwycięską szkołą została Szkoła Podstawowa nr 8.
II – miejsce zdobył Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 2.
III – miejsce Szkoła Podstawowa nr 7.

Wszyscy uczestnicy otrzymali cenne nagrody książkowe. Organizatorzy i pomysłodawcy konkursu Barbara Syroka i Ewa Kaczorek bardzo dziękują panu Prezydentowi Romanowi Smogorzewskiemu – patronowi konkursu, jury konkursu, wszystkim uczestnikom oraz ich opiekunom.