Od 1 marca w Legionowie stacjonuje druga, dodatkowa karetka ratownictwa medycznego. Obok zespołu specjalistycznego, w porze dziennej dyżur pełni również zespół podstawowy.

Dodatkowa karetka udziela świadczeń zdrowotnych w godzinach 7.00 – 19.00 i stanowi cenne wsparcie w rejonie powiatu legionowskiego. W zespole podstawowym nie ma lekarza, tylko wykwalifikowani ratownicy medyczni. Nowa karetka jest już piątą w powiecie. Stacjonuje ona przy Komendzie Powiatowej Policji w Legionowie. W sezonie letnim na Jeziorze Zegrzyńskim dyżuruje ponadto dodatkowy zespół wodny.

MK