Od poniedziałku (9 stycznia) będzie można składać wnioski o dofinansowania na zakup i montaż kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznej a także pomp ciepła. Projekt jest realizowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i ma na celu ograniczenie emisji zanieczyszczeń.

Jak informuje WFOŚiGW, na kolektory słoneczne można uzyskać dotację do 50% kosztów kwalifikowanych ( nie więcej niż 5 000 zł dla jednego beneficjenta), na pompy ciepła do 40% (nie więcej niż 15 000 zł), a na instalację fotowoltaiczną również do 40 %, jednakże nie więcej niż 8 000 zł. Ponadto w każdej z wymienionych opcji istnieje możliwość zwiększenia dofinansowania do 100% kosztów kwalifikowanych w formie pożyczki. Projekt jest skierowany do osób fizycznych, mieszkających na terenie województwa mazowieckiego. Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie: http://www.wfosigw.pl/strefa-beneficjenta/20715

Oprac. KG