Legionowscy radni, jak rzadko kiedy, byli jednogłośni podczas ostatniej sesji. Przynajmniej w kwestii motylków i maluchów. Jednomyślnie zadecydowali, że od 2 czerwca dotychczas bezimienny Żłobek Miejski będzie „Motylkowym Światem”.  

Kolorowa i trzepocząca nazwa była konsultowana z Radą Rodziców. Jak zapowiada dyrektor, nadanie nazwy wpłynie na zwiększenie rozpoznawalności placówki w środowisku lokalnym i spowoduje, że zyska ona swoją indywidualną tożsamość, wyróżniającą ją spośród innych placówek opiekuńczych na terenie miasta.

Nazwa „Motylkowy Świat” została wybrana w drodze konkursu.