Dzięki umowie podpisanej w sierpniu 2015 roku z firmą, która na zlecenie gminy ma zaprojektować sieć wodociągową w Kałuszynie, Skrzeszewie, Topolinie i Sikorach, prace są obecnie w toku.

Osoby będące właścicielami nieruchomości otrzymują od projektanta pisma z rysunkiem, na którym zaznaczono proponowany przebieg sieci. Do kontynuowania przedsięwzięcia i otrzymania ze starostwa zgody na realizację inwestycji są bowiem niezbędne podpisy posiadaczy gruntów. Jednocześnie odbywają się spotkania z mieszkańcami, podczas których uzgadniane są miejsca lokalizacji przyłączy. W ramach prac prowadzonych przez gminę projektowana jest sieć z przyłączami do granic nieruchomości. Pociągnięcie jej do domu zależy już od woli właściciela. Urzędnicy podjęli decyzję, że w pierwszej kolejności projektowane będą sieci w drogach gminnych, które mają uregulowany stan prawny, co pozwoli szybko i skutecznie realizować projekt. Ważne jest też krążenie wody w obiegu. Sieci zostaną zaprojektowane w takich średnicach, aby ilość wody zabezpieczała potrzeby pozostałych, nieuwzględnionych w projekcie ulic. Trwające obecnie prace powinny zakończyć się pod koniec bieżącego roku.

Obecnie na terenie gminy Wieliszew znajduje się 86 km sieci wodociągowej, z której korzysta 65 proc. mieszkańców. Reszta posiada własne ujęcia wody. W szczególnie trudnej sytuacji są mieszkańcy Sikor i Topoliny, gdyż czerpana przez nich woda jest z reguły złej jakości.