Mieszkańcy Legionowa nie powinni mieć już problemów z nadmiarem liści, skoszonej trawy lub gałęzi. Od początku listopada na terenie Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej przy ul. Olszankowej 36 działa Punkt Zbiórki Odpadów Zielonych.

– Jest to punkt przeznaczony dla mieszkańców domów jednorodzinnych, którzy niezależnie od harmonogramu odbiorów, będą mogli tam zawozić nadmiar odpadów zielonych – mówi Robert Wieczorek, kierownik Referatu Ochrony Środowiska UM w Legionowie.Co najważniejsze zupełnie bezpłatnie. Punkt jest przeznaczony tylko dla mieszkańców Legionowa i może przyjąć praktycznie nieograniczoną ilość odpadów zielonych. Warunek jest taki, aby nie były one w żadne sposób zanieczyszczone. Do punktu można przywozić skoszoną trawę, liście rozdrobnione gałęzie i chwasty.

PZOZ będzie otwarty trzy razy w tygodniu: w poniedziałki, czwartki i soboty w godzinach od 12.00 do 18.00.  – Nie trzeba się wcześniej umawiać. Punkt odpowie na każdą potrzebę naszego mieszkańca – mówi Anna Szwarczewska, rzecznik prasowy UM w Legionowie. Przedstawiciele ratusza zapewniają też, że dopilnują aby trafiały tam tylko odpady zielone przywożone przez mieszkańców Legionowa. – Oczywiście w jakiś sposób będzie to kontrolowane. Będziemy pilnować, aby nie korzystali z tego na przykład przedsiębiorcy – mówi Robert Wieczorek.

Utworzenie Punktu Zbiórki Odpadów Zielonych nie będzie miało żadnego wpływu na wysokość opłat za odbiór śmieci.