Przeciętnego obywatela roztrząsane przez ekspertów globalne skutki kryzysu ekonomicznego obchodzą tyle, co zeszłoroczny śnieg. Dla niego istotne jest to, ile ma w portfelu, i aby znajdująca się tam gotówka, podobnie jak ów śnieg, nie stopniała. Niestety, bywa inaczej. I dlatego w serockim ratuszu uruchomiono pakiet działań osłonowych dla najuboższych mieszkańców gminy.

Związany z galopującymi cenami wzrost kosztów utrzymania dotyka coraz większą liczbę osób, które dotąd i tak ledwo wiązały koniec z końcem. Stopniowo, co dostrzegli seroccy samorządowcy, przestają one sobie z tym radzić.

– Z trudnościami borykają się przede wszystkim rodziny wielodzietne, osoby starsze, samotne oraz przewlekle chore. Z drugiej strony, widoczny jest brak rozwiązań systemowych w polityce społecznej państwa, odnoszących się do ochrony rodzin i osób w najtrudniejszej sytuacji życiowej. Chcąc złagodzić niekorzystne skutki stale rosnących obciążeń finansowych, z jakimi borykają się rodziny naszej gminy, przygotowaliśmy pakiet działań osłonowych, które przynajmniej w części przyczynią się do poprawy budżetów domowych – informuje burmistrz Sylwester Sokolnicki. W gminnym budżecie zabezpieczono już środki na realizację wspomnianych zadań. Pomoc będzie można uzyskać po złożeniu wniosku w Ośrodku Pomocy Społecznej. Tam też dostępne są informacje dotyczące kryteriów oraz oferowanych form wsparcia.

Serocki pakiet skonstruowano m.in. z myślą o osobach przewlekle chorych, ponoszących stałe wydatki na leki, dla których przewidziano świadczenia pieniężne na częściowe pokrycie kosztów ich zakupu. Będą  z nich mogły skorzystać osoby wydające na ten cel ponad 100 zł miesięcznie i posiadające dochód nie wyższy niż 200 proc. kryterium dochodowego obowiązującego w pomocy społecznej. Zyskają też rodziny wychowujące troje i więcej dzieci. Przewidziana dla nich oferta pozwala przypuszczać, że w sposób istotny poprawi ich kondycję finansową. W pakiecie zaproponowano:
– jednorazowe świadczenie pieniężne na rozpoczęcie roku szkolnego w wysokości 100 zł na każde dziecko, które podlega obowiązkowi szkolnemu lub jest w wieku powyżej 18 lat i kontynuuje naukę w szkole (szkole wyższej);
– świadczenie pieniężne w wysokości 50 zł miesięcznie na każde dziecko, które dojeżdża do szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły wyższej poza miejscem zamieszkania
– 50 proc. ulgę w opłacie za czynsz w lokalach mieszkaniowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta i gminy
– 50 proc. ulgę w opłatach wnoszonych za zaopatrzenie w wodę
– 50 proc. ulgę w opłacie za świadczenia samorządowych przedszkoli publicznych na terenie miasta i gminy w zakresie przekraczającym podstawę programową
– 50 proc. ulgę dla korzystających z obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Ośrodka Kultury w Serocku.