fot. UMiG Serock

W piątek (5 listopada) przedstawiciele ośmiu mazowieckich gmin podpisali w serockim ratuszu porozumienie tworzące ramy przyszłej współpracy z Krajowym Zasobem Nieruchomości – instytucją rządową koordynującą rozwój mieszkalnictwa na wynajem, opartego na modelu czynszowym. W dalszej perspektywie mają za tym pójść działania zmierzające do zaoferowania nowych lokali ludziom, których nie stać na ich zakup.

Krajowy Zasób Nieruchomości to instytucja rządowa mająca aktywnie stymulować proces powstawania mieszkań na wynajem, poprzez tworzenie z samorządami tak zwanych Społecznych Inicjatyw Mieszkaniowych. Innymi słowy podmiotów odpowiedzialnych za realizację przyszłych inwestycji mieszkaniowych na terenach gmin będących członkami danego SIM-u. Zawarte w piątek porozumienia z KZN – podpisane przez przedstawicieli Serocka, Wieliszewa, Nasielska, Makowa Mazowieckiego, Łochowa, Wyszkowa, Sokołowa Podlaskiego i Ostrowi Mazowieckiej – są ukierunkowane na ocenę możliwości rozwoju tej formy budownictwa w poszczególnych gminach, także pod kątem potencjalnych lokalizacji, w których byłaby możliwa realizacja nowych inwestycji mieszkaniowych.

Członkostwo gminy w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej daje jej – przynajmniej teoretycznie – szansę na uzyskanie jednorazowego wsparcia z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa w wysokości do 3 mln zł. A oprócz tego na finansową pomoc rządu dla planowanych inwestycji mieszkaniowych, dzięki czemu w stosunkowo niewielkim stopniu obciążałyby one budżet lokalnego samorządu.