fot. Powiat Legionowski

Do ciekawej i niecodziennej sytuacji doszło ostatnio na forum Rady Powiatu Legionowskiego. Po czerwcowym wygaszeniu przez nią mandatu jednego z radnych, do ich grona oficjalnie dołączył we wrześniu nowy-stary samorządowiec, reprezentujący gminę Nieporęt Wiesław Smoczyński.

Na czerwcowej sesji Rada Powiatu, w związku z niezłożeniem przez niego oświadczenia majątkowego, zadecydowała o wygaszeniu mandatu Janusza Majewskiego Przyczyną tego stanu rzeczy były kłopoty zdrowotne, które uniemożliwiły samorządowcowi dalsze wypełnianie mandatu radnego. Zgodnie z zasadami wyborów proporcjonalnych, jakie obowiązują przy wyborach samorządowych, mandat Janusza Majewskiego przypadł w udziale kolejnej osobie z największą liczbą głosów w wyborach w 2018 roku, znajdującej się na liście Komitetu Wyborczego Prawa i Sprawiedliwości w okręgu wyborczym nr 6. Oznaczało to, że miejsce po byłym już radnym zajmie Wiesław Smoczyński, który uzyskał w wyborach 574 głosy.

Po oficjalnym wskazaniu przez Komisarza Wyborczego, podczas wrześniowej sesji Rady Powiatu Legionowskiego Wiesław Smoczyński złożył ślubowanie i objął mandat radnego. Jeżeli chodzi o jego samorządową przeszłość, jest ona związana przede wszystkim z gminą Nieporęt. Przez wiele lat Wiesław Smoczyński pełnił funkcje jej wójta oraz radnego. Zasiadał też m.in. w prezydium rady powiatu. Za swoją pracę został odznaczony medalem Zasłużony dla Gminy Nieporęt. Jest także współzałożycielem Towarzystwa Przyjaciół Nieporętu i współtwórcą ludowego zespołu muzyczno-tanecznego Nieporęciak.
oprac. WS