Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli Kiełpińskiej doczeka się kompleksowej rozbudowy i modernizacji. Projekt zakłada m.in. utworzenie pięciu nowoczesnych sal przedszkolnych, z których każda będzie dysponowała bezpośrednim dostępem do łazienki. W ramach inwestycji powstaną także dodatkowe pomieszczenia do zajęć terapeutycznych oraz powierzchnie magazynowe.

Warto podkreślić, że dzięki przebudowie placówki przemodelowana zostanie komunikacja w budynku. Po zakończeniu robót część przedszkolna będzie stanowiła samodzielną, zamkniętą przestrzeń, zupełnie wydzieloną od szkoły, co powinno wpłynąć na wzrost bezpieczeństwa jej najmłodszych podopiecznych. Skorzysta też szkoła, bo otrzyma do dyspozycji część pomieszczeń obecnie funkcjonujących jako odziały przedszkolne. Co istotne, w ramach zadania planowane jest również wybudowanie windy osobowej, która zwiększy dostępność budynku dla osób niepełnosprawnych. Wisienką na inwestycyjnym torcie będzie wyposażenie sal w meble wolnostojące, a także sprzęt składający się na zabudowę stałą.

Na mocy zawartej w połowie kwietnia umowy dotyczącej realizacji wartych ponad 4,3 mln zł robót budowlanych zajmie się nimi firma JL Sp. z o.o. z siedzibą w Piątnicy Poduchownej. Obecnie wykonawca przystępuje do czynności związanych z organizacją procesu budowlanego i placu budowy. Najbliższe tygodnie ma poświęcić na opracowanie harmonogramu prac i dostaw materiałów oraz przygotowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na placu budowy. Konieczne będzie także wydzielenie stref wyłączonych z korzystania przez osoby niezwiązane z inwestycją, przy zachowaniu bezpiecznych dróg komunikacyjnych dla użytkowników obiektu. – Z pewnością prowadzenie robót budowlanych w obrębie funkcjonującej szkoły nie będzie zadaniem łatwym i spowoduje pewne utrudnienia dla dzieci i ich opiekunów. Postaramy się jednak, aby niedogodności były jak najmniej odczuwalne dla wszystkich osób przebywających na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego – obiecuje Monika Głębocka-Sulima, kierownik referatu przygotowania i realizacji inwestycji Urzędu Miasta i Gminy w Serocku.

Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, z nowego, zmodernizowanego obiektu społeczność placówki w Woli Kiełpińskiej zacznie korzystać we wrześniu przyszłego roku.