Podczas ostatniej sesji mazowieckiego sejmiku zasiadający w nim radni podjęli decyzję dotyczącą wykorzystywania regionalnej flagi. Dzięki temu będzie ona obecna już nie tylko na uroczystościach patriotycznych czy budynkach urzędowych. Teraz jej wizerunek mają prawo wykorzystywać wszyscy mieszkańcy regionu, co oznacza, może ona zawisnąć przed domem, w miejscu pracy i nauki, czy też zostać użyta w celach promocyjnych.

Klamka zapadła: wszyscy mieszkańcy regionu, samorządy gminne i powiatowe oraz inne instytucje czy organizacje z terenu Mazowsza mogą swobodnie korzystać z wizerunku mazowieckiej flagi. Będzie ona mogła być używana w celach identyfikacyjnych i promocyjnych, a także – po uzyskaniu zgody zarządu województwa – umieszczona na przedmiotach przeznaczonych do handlu. – Flaga to symbol, który powinien jednoczyć. Symbol, z którym powinniśmy się utożsamiać i który określa nas jako Polaków, Europejczyków, ale też Mazowszan. Flaga województwa mazowieckiego to flaga nam najbliższa. Pokażmy, że Mazowsze jest dla nas ważne, wywieszając ją przed domem, w miejscu pracy i nauki. Od teraz flaga będzie mogła nam towarzyszyć na co dzień – cieszy się marszałek Adam Struzik.

Żadnych wątpliwości co do słuszności podjętej decyzji nie ma też Krzysztof Skolimowski, przewodniczący sejmikowej komisji kultury, nauki i szkolnictwa wyższego. – Flaga jest symbolem dumy, zaś nasze działania są krokiem w kierunku integracji i identyfikacji mieszkańców ze swoim regionem. Chcemy, aby wszyscy Mazowszanie, jako wspólnota mazowiecka, czuli więź, dlatego bardzo się cieszę z przyjęcia tej uchwały.

Jak każdy inny, również wspomniany akt prawny podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wejdzie w życie po upływie 14 dni od jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.