fot. Starostwo Powiatowe w Legionowie

Urzędnicy z legionowskiego starostwa rozstrzygnęli właśnie przetarg na opracowanie projektu budynku z przeznaczeniem na siedzibę utworzonego w zeszłym roku Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Lema w Stanisławowie Pierwszym. W ramach podpisanej z wykonawcą umowy przygotuje go za niespełna 100 tys. zł Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane EKOBUD. Ma na to 12 miesięcy.

Wykonawca opracuje dwa warianty koncepcyjne inwestycji, a następnie na podstawie wybranego wariantu stworzy kompletny projekt i uzyska wszystkie niezbędne decyzje umożliwiające rozpoczęcie budowy. Trzykondygnacyjny budynek ma mieć powierzchnię ponad 1500 m² i powstanie na działce sąsiadującej ze Szkołą Podstawową im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 roku, która obecnie zapewnia liceum zaplecze lokalowe. Całkowity koszt przedsięwzięcia szacuje się na około 12 mln zł. Harmonogram prac zakłada, że uczniowie liceum rok szkolny 2023/2024 rozpoczną już w nowej siedzibie.

Dokonana w powiecie analiza demograficzna wskazuje, że w latach 2022-2034 można, liczyć – tak jak dotychczas – na rekrutację do maksymalnie dwóch klas pierwszych każdego roku, czyli mniej więcej 50 uczniów. Oznacza to, że za dwa lata w placówce będzie się ich uczyć około 200. To pozwoliło wstępnie oszacować kubaturę, parametry oraz wymogi, jakim sprostać musi planowany budynek. Zadecydowano o zlokalizowaniu w nim ośmiu sal dydaktycznych, trzech pracowni, siłowni, biblioteki, szatni oraz obszernego holu z przeznaczeniem na spotkania i uroczystości dla społeczności szkolnej. Zaplecze stanowić będą cztery pomieszczenia biurowe, pokój nauczycielski, gabinety pedagoga i pomocy medycznej, pomieszczenia gospodarcze oraz osiem łazienek, w tym dwie dla osób z niepełnosprawnościami. Nowa siedziba liceum będzie wyposażona w windę i wolna od barier architektonicznych.

oprac. RM/Starostwo Powiatowe w Legionowie