Korzystając z możliwości prawnych, jakie daje „antywirusowe” rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej z 20 marca 2020 r., Urząd Miasta Legionowo przedłużył umowy z dwoma dyrektorami lokalnych szkół. W okresie wciąż aktualnego zagrożenia epidemiologicznego ma to pozwolić na sprawne przygotowanie ich placówek do pracy w okresie jesiennym.

Nowe-stare nominacje dotyczą Ewy Jabłońskiej, dyr. Szkoły Podstawowej nr 1, oraz Mariusza Borkowskiego, dyr. mającego oficjalnie ruszyć 1 września bieżącego roku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 przy ul. Królowej Jadwigi. – Biorąc pod uwagę odpowiedzialność organu prowadzącego za zapewnienie jak najlepszych warunków działania nowego zespołu szkolno-przedszkolnego, najlepszym rozwiązaniem było powierzenie stanowiska Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Legionowie panu Mariuszowi Borkowskiemu, dotychczasowemu (od 1 września 2014 roku – przyp. red.) dyrektorowi SP nr 7 im. VII Obwodu Obroża AK, która będzie wchodziła w skład tego zespołu – informuje Anna Łasińska, naczelnik urzędowego wydziału edukacji.

W przypadku nowo zakładanej jednostki systemu oświaty organ prowadzący, czyli gmina, może powierzyć stanowisko jej dyrektora kandydatowi ustalonemu w porozumieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Natomiast gdy w grę wchodzi obsadzenie stanowiska dyrektora jednostki systemu oświaty przed 2 września 2020 r. organ prowadzący może przedłużyć powierzenie mu tej funkcji, jednak na okres nie dłuższy niż do 31 sierpnia 2021 r. Powyższy przepis znalazł zastosowanie w odniesieniu do kierującej od 2015 roku legionowską „jedynką” dyr. Ewy Jabłońskiej.

Poprzedni artykułCzarno nad wodą
Następny artykułAkademia dla seniorów
Trudno powiedzieć, czy to wpływ zodiakalnego Koziorożca, ale lubi czasem nabić kogoś na medialne rogi. Starając się przy tym, a to coraz rzadsze zjawisko, nie nabijać w butelkę czytelników. 50-letni chłopiec starannie skrywający swe emocje. Głównie pozytywne. Posiadacz wielu cech, które dyskwalifikują go jako wzór dziennikarza. Mimo to od ponad dekady dzielnie trwa na legionowskim posterunku.