Już po raz dziesiąty Fundacja EFC razem z partnerem strategicznym – Fundacją Rodziny Staraków prowadzą rekrutację do swojego flagowego dzieła. Horyzonty Fundacji EFC to jeden z najbardziej kompleksowych programów stypendialnych w kraju. Przez spowodowane koronawirusem komplikacje zostało w nim jeszcze sporo miejsc dla zdolnych, niezamożnych uczniów z miejscowości do 30 tys. mieszkańców.

Horyzonty oferują szerokie wsparcie dla pochodzących z rodzin o skromnych dochodach ósmoklasistów z małych miejscowości, którzy chcą zdobywać wiedzę w najciekawszych liceach i technikach w dużych miastach. W Warszawie to LXVII LO im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego, XXXIII LO Dwujęzyczne im. Mikołaja Kopernika oraz Technikum Mechatroniczne nr 1. Kształcący się tam stypendyści Horyzontów angażują się społecznie, trzymają się razem, dbają o rozwój osobisty w szkole i poza nią.

Program oferuje pomoc materialną w postaci pokrycia kosztów mieszkania i wyżywienia w bursie, nauki w szkole, zajęć w szkole językowej oraz letnich i zimowych wyjazdów. Nad stypendystami czuwa zespół Fundacji EFC – psycholog i wykwalifikowani koordynatorzy regionalni. Uczestnicy programu są traktowani poważnie i po partnersku, a w trudnych sytuacjach nigdy nie są sami. Wspólnie spędzają też wakacje, biorą udział w różnego rodzaju warsztatach. Przy czym udział w programie Horyzonty to również zobowiązanie ze strony stypendystów do działania na rzecz innych: od wspólnego organizowania projektów społecznych, po pomaganie młodszym koleżankom i kolegom. To unikalne doświadczenie, dzięki któremu stypendyści mogą stać się samodzielnymi, odważnymi, świadomymi studentami, obywatelami, czy pracownikami. Po prostu dojrzałymi ludźmi.

W programie wzięło dotąd udział 735 uczniów szkół średnich, zaś obecnie opieką fundacji jest objętych 231 uczniów. Zgłoszenia do programu są przyjmowane poprzez formularz dostępny na stronie efc.edu.pl.