W poniedziałek (11 lutego) Komendant Stołeczny Policji na wniosek Komendanta Powiatowego Policji w Legionowie mł. insp. Anny Jędrzejewskiej- Szpak, powołał dwójkę jej zastępców. Pierwszym Zastępcą Komendanta Powiatowego Policji w Legionowie został mł. insp. Dariusz Chojnowski, a na Zastępcę Komendanta Powiatowego Policji powołano kom. Krzysztofa Pijanowskiego. Dotychczas obaj funkcjonariusze pełnili obowiązki na tych stanowiskach.

Młodszy inspektor Dariusz Chojnowski urodził się 10 stycznia 1971 roku w Giżycku. Jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego, Wyższej Szkoły Cła i Logistyki w Warszawie, oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Uczestnik wielu kursów i szkoleń resortowych i pozaresortowych, m.in. Studium Zarządzania. Służbę w Policji rozpoczął w 1991 roku w Komendzie Powiatowej Policji w Giżycku. Przez lata swojej kariery zawodowej był związany z pionem prewencji. Zajmował szereg stanowisk wykonawczych, a następnie kierowniczych w tym w Komendzie Miejskiej Policji w Suwałkach na stanowisku Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego. Od 2007 roku młodszy inspektor Dariusz Chojnowski kontynuował służbę w Komendzie Głównej Policji w Biurze Ruchu Drogowego. W lipcu 2016 roku objął stanowisko Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Legionowie nadzorując pion prewencyjny. W dniu 10 września 2018 roku powierzono mu obowiązki I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Legionowie. Odznaczony Srebrnym i Brązowym Medalem za Długoletnią Służbę oraz Srebrną i Brązową Odznaką Zasłużony Policjant. Ma dwoje dzieci. Wśród wielu pasji dominują zagadnienia związane z budownictwem, ekonomia i historia oraz wędkarstwo.

Komisarz Krzysztof Pijanowski urodził się 15 lipca 1972 roku w Makowie Mazowieckim. Ukończył Wydział Administracji w Wyższej Szkole im. Pawła Włodkowica w Płocku oraz Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie. Pełni służbę w Policji od 20 sierpnia 1996 roku i od początku jest związany z legionowską komendą, gdzie pierwsze doświadczenia zdobywał w pionie prewencji. Od czerwca 1998 roku związany był z pionem prewencji komisariatu w Serocku, lecz już od września 2000 roku służył w ogniwie kryminalnym tej jednostki. Od roku 2006 był Kierownikiem Ogniwa Zespołu Kryminalnego serockiego komisariatu. Na początku grudnia 2009 roku został Zastępcą Komendanta Komisariatu Policji w Wieliszewie, a od sierpnia 2013 roku był Zastępcą Komendanta Komisariatu Policji w Serocku. Od stycznia 2018 roku służył na stanowisku Naczelnika Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego legionowskiej komendy. Z dniem 10 września 2018 roku zostały mu powierzone obowiązki Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Legionowie. Odznaczony Brązową Odznaką Zasłużony Policjant. Jest żonaty, ma dwoje dzieci.