Rewolucja oświatowa

0
498

Likwidacja gimnazjów spowoduje w całym kraju komplikacje i konieczność poszukiwania nowych rozwiązań. To także ryzyko likwidacji nie tylko miejsc pracy, ale także wygaszania całych budynków szkolnych. Legionowo jest w o tyle dobrej sytuacji, że szkoły, poza jednym wyjątkiem, funkcjonują w zespołach umieszczonych właściwie w jednym budynku. Jedynie Szkoła Podstawowa nr 7 formalnie nie tworzyła zespołu, choć uczniowie szóstych klas przechodzili dotychczas do położonej o zaledwie kilkaset metrów dalej „Królewskiej Dwójki”. Jak to będzie wyglądało we wrześniu tego roku?

Zespół Szkół nr 1, Zespół Szkół nr 3 i Zespół Szkół staną się ośmioletnimi szkołami podstawowymi, w których do 31 sierpnia 2019 r. będą prowadzone klasy dotychczasowych gimnazjów. Zespół Szkolno – Przedszkolny i Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 2 pozostaną dalej zespołami szkolno – przedszkolnymi, złożonymi z przedszkoli i ośmioletnich szkół podstawowych, w których będą prowadzone klasy dotychczasowych gimnazjów. W przypadku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2, złożonego z gimnazjum i liceum, planowane jest włączenie Gimnazjum nr 2 do II Liceum Ogólnokształcącego i dalsze prowadzenie przez gminę Legionowo liceum z dotychczasowymi klasami gimnazjalnymi. Jedyna samodzielna Szkoła Podstawowa nr 7 stanie się od 1 września 2017 r. ośmioletnią szkołą podstawową.

– Kierując się przede wszystkim troską o zapewnienie odpowiedniej jakości nauczania, w „Królewskiej Dwójce” planujemy utworzyć najstarsze klasy Szkoły Podstawowej nr 7 – klasy siódme i ósme. Tak jak dotychczas, uczniowie po ukończeniu szóstej klasy szkoły podstawowej przechodziliby do budynku ZSO 2, który mieści się zaledwie kilkaset metrów od podstawówki. Dotychczas stawali się oni uczniami gimnazjum, a teraz będą uczniami szkoły podstawowej, ale w innym budynku – mówi Piotr Zadrożny, zastępca prezydenta Legionowa, zapewniając jednocześnie, że będzie to rozwiązanie przejściowe, gdyż w kolejnych latach liczba klas w podstawówce będzie spadać.

Jak zapewniają władze miasta, budynek „Królewskiej Dwójki” dysponuje odpowiednim wyposażeniem do nauczania takich przedmiotów, jak fizyka, geografia, czy chemia, ma także bogatą ofertę językową.

Obwody klas gimnazjalnych od 1 września 2017 r. pozostają bez zmian. Natomiast biorąc pod uwagę skrócony, bo ośmioletni cykl kształcenia w szkołach podstawowych oraz nowe inwestycje mieszkaniowe, planowana jest zmiana obwodów trzech szkół podstawowych.

Anna Krajewska