Od października 2010 roku Centralne Biuro Antykorupcyjne prowadziło w Urzędzie Gminy Jabłonna kontrolę dotyczącą pozyskiwania i wykorzystywania przez gminę destruktu asfaltowego. Na wniosek CBA prokuratura wszczęła śledztwo w tej sprawie. Zostało no jednak umorzone.

    Destrukt, czyli pokruszony asfalt, zdarty z nawierzchni jezdni, gmina Jabłonna w latach 2008 i 2009 pozyskała bezpłatnie z warszawskiego Zarządu Dróg Miejskich i następnie wykorzystała go do utwardzenia kilkudziesięciu kilometrów gminnych dróg. Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego badali poprawność i zgodność z prawem pozyskiwania i wykorzystywania destruktu przez władze Jabłonny. Kontrola prowadzona w Urzędzie Gminy trwała od 19 października 2010 roku.
    Wiosną 2011 CBA złożyło w prokuraturze zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Istniały bowiem, które mogły świadczyć o tym, że przy pozyskiwaniu i wykorzystywaniu destruktu jako odpadu niebezpiecznego, doszło do złamania przepisów ustawy o ochronie środowiska. W maju 2011 roku Prokuratura Okręgowa Warszawa Praga wszczęła śledztwo, które prowadziło Centralne Biuro Antykorupcyjne. Funkcjonariusze biura na polecenie prokuratury, zabezpieczyli całą dokumentację związaną z tą sprawą, która znajdowała się zarówno w Urzędzie Gminy Jabłonna jak i w siedzibie ZDM.
    Po prawie dwóch latach postępowanie zostało umorzone ze względu na brak znamion czynu zabronionego.