Tę inwestycję władze resortu sprawiedliwości zapowiadały od dobrych kilku lat. W końcu znalazły się na nią wystarczające środki i przy ulicy Sobieskiego ruszyła budowa nowych siedzib dla Sądu Rejonowego oraz Prokuratury Rejonowej w Legionowie. Mając w ręku podpisaną w połowie października umowę, wykonawca zabrał się już do pracy. Powinien się z nią uporać najdalej w ciągu trzech lat.

Budynek sądu będzie miał cztery kondygnacje naziemne i jedną podziemną, łącznie blisko 4,5 tys. m² powierzchni użytkowej. Będzie w pełni przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Znajdzie się w nim 10 sal rozpraw z instalacjami audio-video, które pozwolą na prowadzenie wideokonferencji i rozpraw zdalnych. Poza tym zaprojektowano przyjazne pokoje przesłuchań, bibliotekę, czytelnię, salę konferencyjną oraz archiwum o powierzchni około 450 m². Natomiast siedziba prokuratury będzie miała trzy kondygnacje naziemne i jedną podziemną, łącznie ponad 1,4 tys. m² pow. użytkowej. W ramach inwestycja realizowanej na działce liczącej prawie 10 tys. m² zaplanowano też powstanie 122 zewnętrznych miejsc parkingowych. – Dostęp do sądów to nie tylko dobrze ukształtowana struktura wymiaru sprawiedliwości. To również zapewnienie godnych warunków dla osób, które realizują swoje obowiązki zawodowe w budynkach sądów i prokuratur, a przede wszystkim dla obywateli, dla lokalnej społeczności – mówiła podczas podpisania umowy wiceminister sprawiedliwości Katarzyna Frydrych.

Budynek legionowskiego sądu powstał w latach 80. ubiegłego wieku. Z perspektywy dzisiejszych wymagań Temidy jest zatem przestarzały, zbyt mały i nie spełnia obecnych standardów. Wkrótce, na mocy podpisanego w styczniu 2022 r. przez legionowskiego starostę pozwolenia na budowę, ma się to zmienić. Po powstaniu nowych siedzib dla sądu i prokuratury obiekt, w którym obecnie funkcjonują, zostanie wyburzony. Zniknie też znajdujący się na jego tyłach budynek administracyjny, gdzie przez wiele lat mieściła się m.in. administracja osiedla Sobieskiego. Finansowane przez Sąd Apelacyjny w Warszawie prace mają być prowadzone tak, aby w jak najmniejszym stopniu zakłócać działanie obu instytucji. – Ponieważ obecna siedziba Sądu Rejonowego i Prokuratury Rejonowej musi nieprzerwanie funkcjonować podczas budowy, konieczny będzie podział robót budowlanych na etapy. Teren będzie sukcesywnie dostosowywany do postępu prac. Na bieżąco zapewniony zostanie bezpieczny dojazd, dojście do obecnego budynku oraz możliwość korzystania z niego – poinformowało Ministerstwo Sprawiedliwości.

Wykonawcą prowadzonych w Legionowie robót budowlanych jest firma Warbud SA z Warszawy. Opiewający na ponad 110 mln zł kontrakt ma ona zrealizować do końca 2026 r.