Wygląda na to, że z wprowadzonym niedawno systemem parkowania na terenie legionowskiego Centrum Komunikacyjnego jego użytkownicy zdążyli się już oswoić. Dla kierowców mających jeszcze w tej kwestii jakieś wątpliwości, w spółce KZB Legionowo opracowano poradnik, którego uważna lektura szybko pozwoli je rozwiać.

Przygotowane przez pracowników KZB parkingowe vademecum zawiera zestaw najważniejszych pytań i odpowiedzi, związanych głównie z parkowaniem w garażach wielopoziomowych zlokalizowanych przy – zarządzanym przez konsorcjum spółek PEC oraz KZB Legionowo – Centrum Komunikacyjnym. Dotyczą one m.in. tego, w jaki sposób można dopisać się do bazy danych osób uprawnionych do bezpłatnego korzystania z garażu, podstawowych zasad korzystania z systemu, pobierania biletów i aplikacji na smartfona, a także kar za brak opłaty parkingowej. Omówiono też dokładnie, kto i dlaczego ma prawo do bezpłatnego zostawiania swego auta, kto zaś tego prawa nie posiada.

Powyższe informacje można znaleźć m.in. na stronach internetowych spółki KZB oraz legionowskiego ratusza. Szczegółowy regulamin pobierania opłat i korzystania z garaży wielopoziomowych, wraz z terenami przyległymi wchodzącymi w skład stanowiącego własność gminy CK, został umieszczony na tablicach przy każdym z parkometrów.

Operatorem systemu parkingowego przy dworcu w Legionowie jest firma Atpark i to do niej należy zgłaszać wszelkie uwagi: e-mailowo na adres biuro@atpark.pl lub telefonicznie pod numerem +48 335 000 700. Ona też rozpatruje reklamacje dotyczące opłat parkingowych. Należy je składać przez stronę internetową www.parking.atpark.pl, pisemnie, na adres operatora – ul. Stokrotek 51, 43-384 Jaworze, jak też za pośrednictwem innych dostępnych kanałów komunikacji.