Konsultacje projektu- Zwiększenie przepustowości na odcinku Warszawa Wchodnia- Nasielsk (Kątne/Świercze).