Kranówka w Polsce staje się coraz bardziej popularna, i to nie tylko wśród mieszkańców Legionowa. Picie nieprzegotowanej wody z kranu w większości europejskich krajów nie jest niczym nowym. W Europie zachodniej większa część społeczeństwa spożywa wodę bezpośrednio z kranu, świadomie rezygnując z zakupu wody butelkowanej. Również większość restauracji, np. w Londynie, Berlinie, Monachium, Rzymie, Los Angeles i Nowym Jorku, serwuje kranówkę swoim klientom.

W ostatnich latach Polacy przekonali się, że picie kranówki jest bezpieczne i zdrowe. Jeszcze parę lat temu zaledwie co dziesiąty mieszkaniec kraju deklarował regularne spożywanie wody z kranu, dzisiaj jest to znacznie większy odsetek. Taka tendencja jest doskonale widoczna również w Legionowie.

Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne „Legionowo” Sp. z o. o. od lat prowadzi wśród mieszkańców liczne akcje informacyjne oraz edukacyjne przedstawiające niepodważalne korzyści ze spożywania wody z kranu. Często dziwne dolegliwości, np. w postaci bólu głowy czy ciągłego zmęczenia, wynikają z małej ilości spożywanej wody. Tymczasem woda w mieście jest pod stałą kontrolą techniczną i laboratoryjną. Stały monitoring sieci wodociągowej daje gwarancję, że dopływająca do budynków woda produkowana przez PWK „Legionowo” posiada odpowiednie parametry i można ją bezpiecznie spożywać.

Jakość wody w mieście jest kontrolowana przez legionowskie wodociągi aż w 26 punktach pomiarowych. Jej badania mikrobiologiczne i fizyko-chemiczne odbywają się w oparciu o harmonogram ustalony z góry na każdy rok wspólnie z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną. Oprócz wszystkich trzech Stacji Uzdatniania Wody oraz innych obiektów sieci wodociągowej, próbki pobierane są też m.in. w przedszkolach, szkołach oraz innych obiektach użyteczności publicznej. Przedsiębiorstwo zleca również badania wody zewnętrznemu laboratoriom, posiadającemu Certyfikat Unii Europejskiej oraz akredytację i kwalifikacje do prowadzenia takich badań. A PSSE we własnym zakresie, zgodnie ze swoim harmonogramem, pobiera próbki wody z miejskiej sieci wodociągowej. Dodatkowo każdego dnia legionowskie wodociągi wewnętrznie badają właściwości fizyko-chemiczne wody podawanej do sieci.

Jak powszechnie wiadomo, legionowska kranówka spełnia wszelkie normy określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia i normy zalecane przez Światową Organizację Zdrowia. Jednak nie wszyscy wiedzą, że woda kranowa jest czysta bakteriologicznie, tak więc jej gotowanie jest zupełnie niepotrzebne. Warto pamiętać, że wysoka temperatura powoduje wytrącanie magnezu i wapnia, bardzo cennych dla ludzkiego zdrowia pierwiastków. To samo dotyczy popularnych filtrów stosowanych w gospodarstwach domowych celem oczyszczania wody – takie rozwiązanie w Legionowie nie jest konieczne.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, wodociągi od lat inwestują w infrastrukturę, która umożliwia w wielu miejscach na terenie miasta spożycie wody, bez konieczności kupowania tej butelkowanej. Poidełka z wodą dostępne są również w szkołach miejskich, a nawet w przedszkolach. Widząc jak spożycie wody z kranu wzrasta, jesteśmy pewni, że miłośników picia tej wody będzie stale przybywać.