Dzięki opatrywaniu obiektów sportowych swoim logo firmy zyskują prestiż, rozpoznawalność i przychylność mieszkańców, co – przynajmniej w biznesowej teorii – przekłada się później na zdobycie większego kawałka rynkowego tortu. Problem pojawia się wtedy, gdy z umową sponsoringową… pojawia się problem. A tak właśnie może wyglądać sytuacja w legionowskiej IŁ Capital Arenie.

Z tak zwanym brandingiem, w tym przypadku swojego reprezentacyjnego obiektu sportowego, Legionowo miało jak dotąd dobre doświadczenia. Wystarczy przypomnieć, że kiedy – na mocy precyzującej to umowy – Arenę Legionowo ochrzciła swoim imieniem firma kurierska DPD, przekazane przez nią później środki pozwoliły na kompleksową wymianę całego parkietu hali, a także zamontowanie tam nowego, oszczędniejszego i bardziej wydajnego oświetlenia. Innymi słowy, czysty zysk.

Dokładnie tak samo miało być z kolejnym właścicielem nazwy obiektu, a zarazem sponsorem tytularnym legionowskich siatkarek – firmą IŁ Capital Igor Łukasik. Niestety, wiele wskazuje na to, że tak się nie stanie. Jeżeli chodzi o konkrety, zawarte 1 września 2021 r. porozumienie między Gminą Miejską Legionowo a spółką Legionovia S.A. ma obowiązywać do 30 czerwca 2024 roku. W tym okresie klub siatkarski zobowiązał się przeznaczyć na remonty oraz modernizację Areny Legionowo 410 tys. zł. Ale niedawne, dokonane formalnie 13 stycznia, wycofanie się sponsora z finansowego wspierania klubu stawiają tę deklarację pod ogromnym znakiem zapytania.

Póki co jednak, od strony prawnej, powyższe porozumienie jeszcze obowiązuje, a jego postanowienia nie zostały dotychczas złamane. Problem w tym, że nie zanosi się też na rozpoczęcie przewidzianych w umowie robót. Jak wynika z naszych informacji, ich zakres przewidywał między innymi wykonanie konserwacji oraz naprawę nieprawidłowości pracy znajdujących się w obiekcie central wentylacyjnych. Do chwili obecnej, z powodu nieprzekazania środków finansowych, nie zostały one jednak zrealizowane. I trudno mieć nadzieję, że jeszcze będą. Co się zaś tyczy obecnej nazwy hali, widniejące tam loga IŁ Capital w poniedziałek usunięto.