Od wielu lat legionowskie wodociągi stawiają na wysoką jakość informatyzacji i rozwój cyfryzacji, dostarczając coraz to nowych rozwiązań. Działania te podejmowane przez Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne „Legionowo” Sp. z o. o. ostatecznie ułatwiają pracę pracowników firmy oraz, co najważniejsze, podnoszą komfort obsługi klientów.

Obecnie w przedsiębiorstwie wdrażany jest nowoczesny, innowacyjny System Informacji Geograficznej (GIS). Jest to platforma do gromadzenia, zarządzania oraz analizowania danych. System ten umożliwi w dalszym etapie tworzenie modeli hydraulicznych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych przy użyciu danych pobieranych bezpośrednio z platformy GIS. Modelowane będą m.in. ciśnienie i przepływy wody w przewodach, a wyniki przedstawiane są bezpośrednio w platformie GIS. Model hydrauliczny pozwala na wykrycie niedrożnych przewodów, strat wody, odcinków sieci, w których występuje zbyt małe ciśnienie, a po wprowadzaniu odpowiednich danych pomiarowych na sieci istnieje możliwość monitoringu jakości wody. Analizie mogą podlegać również rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń, stan bakteriologiczny po wprowadzeniu czynników odkażających, jak również czas, przez jaki woda znajduje się w przewodach wodociągowych. Model ten pozwala na polepszenie jakości świadczonych usług. Identyfikacja nieprawidłowości w działaniu sieci przyczynia się do wzrostu oszczędności i optymalizuje procesy planowania inwestycji oraz remontów sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Model hydrauliczny pozwoli również oszacować zdolność podłączenia nowych mieszkańców do sieci, określając odpowiednie ciśnienie wody w instalacji oraz realną zdolność odbioru ścieków.

Wdrożenie Systemu Informacji Geograficznej (GIS) będzie wsparciem Działu Eksploatacji PWK. Dzięki temu pracownicy wodociągów w terenie będą mieli dostęp do map cyfrowych z przebiegiem sieci. Ponadto będą wiedzieli, jaki jest wiek instalacji, z jakiego materiału jest wykonana i czy w przeszłości występowały na danym odcinku awarie. W razie zaistnienia awarii czy wycieku system wskaże, które zasuwy należy zamknąć, aby zmniejszyć zasięg wyłączenia.

PWK „Legionowo”, stawiając na wyższy poziom cyfryzacji i informatyzacji, aktualnie modernizuje infrastrukturę informatyczną poprzez wymianę serwerów oraz macierzy cyfrowych. Kolejnym cennym rozwiązaniem będzie dalsze ulepszanie zdalnego odczytu wodomierzy. Wielkim sukcesem PWK „Legionowo” okazał się wdrożony nowoczesny system odczytu wodomierzy „IZAR NET 2”, który usprawnił pozyskiwanie odczytów, zmniejszając koszty związane z przejazdem samochodu i przyspieszając wystawianie faktur. Pracownik za pomocą tabletu oraz innowacyjnego systemu pobiera odczyty w znacznie szybszy i dokładniejszy sposób. Specjalny moduł radiowy zamontowany na wszystkich wodomierzach pozwala na zdalny odczyt z ostatniego dnia miesiąca, zawsze o tej samej godzinie. Dzięki jeszcze bardziej precyzyjnemu automatycznemu odczytowi unikamy takich sytuacji, jak błędny stan licznika lub pomyłka przy ręcznym wprowadzeniu danych. System rejestruje też wszelkie nieprawidłowości: przepływ wsteczny, wyciek wody i brak przyrostu wskazań.