SUW "Jagiellońska"

Pełne bezpieczeństwo dostaw wody to jeden z priorytetów działalności legionowskich wodociągów. PWK „Legionowo” dziennie produkuje około 7 tysięcy m3 wody, a jej jakość jest monitorowana. 16 studni głębinowych pobiera wodę z głębokości około 50 metrów. Woda do mieszkańców trafia z trzech Stacji Uzdatniana Wody: „Jagiellońska”, „Piaski” oraz „Łajski”. Tam poddawana jest procesom napowietrzania, aby łatwiej można było wytrącić z niej nadmiar manganu oraz żelaza.

SUW „Łajski”

Wszystko odbywa się w zbiornikach ze specjalnym złożem piaskowym, po uzdatnieniu woda jest kierowana do zbiorników wody czystej, które są „tymczasowymi magazynami”. W Legionowie mamy zbiorniki żelbetowe. Zbiorniki te wyłożone są od wewnątrz specjalną powłoką mineralną. Powłoka ta posiada atest Państwowego Zakładu Higieny do kontaktu z wodą pitną. Rola tych zbiorników w systemie dostarczania wody jest niezwykle ważna – nieprzypadkowo nazywane są one zbiornikami „wody czystej”. Zbiorniki te stanowią dodatkowe zabezpieczenie dostaw wody dla mieszkańców na wypadek awarii.
– Cały ten precyzyjny i zarazem bardzo higieniczny proces uzdatniania wody mijałby się z celem, gdybyśmy czystą wodę wlewali do zbiorników, które nie byłyby sterylne i czyste. Woda dostarczana dla mieszkańców Legionowa byłaby tylko pozornie „uzdatniona”. Bardzo ważne jest odpowiednie zabezpieczenie zbiorników oraz prowadzenie stałego monitoringu. Wydaje się to wszystko bardzo oczywiste, ale nie wszędzie i w wielu wypadkach nie zawsze tak jest, oczywiście nie u nas. Raz na rok każdy zbiornik w Legionowie poddajemy szczegółowej rewizji. A raz na 5 lat, jeśli jest to wymagane – poddawany jest specjalistycznym naprawom. Czuwamy nad każdym elementem systemu, nie możemy przeoczyć detali, gdyż mają one bezpośredni wpływ na jakość końcową wody – mówi Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego „Legionowo” Grzegorz Gruczek.

W Legionowie mamy 10 zbiorników wody czystej, które gromadzą 5 milionów litrów czystej wody. Największe zbiorniki z wodą czystą znajdują się na SUW „Jagiellońska” – dwa o pojemności 1000 m3 oraz jeden 700 m3. Na Stacji Uzdatniania Wody „Łajski” znajdują się trzy zbiorniki po około 300 m3, zaś SUW „Piaski” wyposażony został w trzy zbiorniki po 100 m3 oraz czwarty zbiornik o objętości 300 m3. Tyle jeżeli chodzi o kwestie techniczne. Bo i tak najważniejsze jest to, że w Legionowie wodę można pić bezpośrednio z kranu!