Na tej umowie mają szansę skorzystać obie strony: i gmina Serock, i Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie. Dzięki jej podpisaniu sygnatariusze nastroje mają w każdym razie bojowe i zamierzają powalczyć o lepszą przyszłość dla popadającego w ruinę, wyłączonego przez WAT z użytku przyczółka w Zegrzu.

Podpisane pod koniec sierpnia porozumienie o współpracy pomiędzy Miastem i Gminą Serock a Wojskową Akademią Techniczną w Warszawie ma na celu popularyzację Zegrza jako miejsca kultywującego tradycje wojskowe, a także jego rozwój oparty o współdziałanie w obrębie nowo projektowanego obiektu Centrum Szkoleniowo-Badawczego WAT. Chodzi między innymi o stworzenie tam infrastruktury nabrzeżnej, popularyzację Akademii wśród uczniów gminnych placówek edukacyjnych oraz utworzenie i rozwój sekcji sportów wodnych przeznaczonych dla lokalnej społeczności.

Zanim na dokumencie pojawiły się podpisy, przez wiele miesięcy toczyły się rozmowy pomiędzy serockimi samorządowcami a dowództwem WAT-u. Ich pozytywny finał może tylko cieszyć. Oznacza bowiem, że na zegrzyńskich włościach uczelni, w miejsce wiekowego ośrodka, który ze względu na zły stan techniczny jest obecnie wyłączony z eksploatacji, ma szansę powstać nowoczesne Centrum Szkoleniowo-Badawcze, na szeroką skalę prowadzące projekty związane z rozwojem wojskowości. Planowane jest także utworzenie tam atrakcyjnej bazy sportowo-rekreacyjnej, która wzbogaci ofertę otwartych dla społeczności terenów w sąsiedztwie linii brzegowej. Gmina podjęła już pierwsze kroki otwierające perspektywę realizacji obiektu, poprzez rozpoczęcie prac nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego tego obszaru. Obecnie znajduje się on w fazie wyłożenia do publicznego wglądu. Później powinna przyjść pora na inwestycyjne konkrety.