fot. Powiat Legionowski

Prowadzona przez PKP Polskie Linie Kolejowe rewitalizacja blisko 4 km linii kolejowej między Wieliszewem a Zegrzem Południowym dziarsko podąża do końcowej stacji. Jak zapewnia państwowa spółka, wycenione na prawie 42 mln zł prace są już bardzo zaawansowane i idą obecnie jak po… szynach.

Wielu mieszkańców pamięta zapewne, że działania na rzecz przywrócenia połączeń kolejowych na odcinku pomiędzy Wieliszewem a Zegrzem prowadzono od wielu lat, przy dużym zaangażowaniu lokalnych samorządów oraz władz powiatu, które wspierają tę inwestycję i koordynują współpracę z PKP PLK S.A. Warto przypomnieć, że przy ich pomocy wieliszewskiemu wójtowi Pawłowi Kownackiemu udało się nawet wynegocjować zlokalizowanie na trasie pociągu jeszcze jednego przystanku w Wieliszewie, w sąsiedztwie skrzyżowania linii kolejowej i DW nr 631 – Wieliszew Centrum.

Zanim jednak składy Szybkiej Kolei Miejskiej ruszą na trasę (w ciągu doby do Zegrza i z powrotem ma jeździć 30 pociągów, co pół godziny w szczycie i co godzinę poza nim), minie jeszcze sporo czasu. – Obecnie wykonawca na odcinku szlakowym od stacji Wieliszew do km ok. 1,0 prowadzi prace w zakresie zabudowy nawierzchni toru, tj. układanie warstw podsypki, podkładów kolejowych i szyn oraz wykonanie odwodnienia. Zakończyły się prace związane z budową nowych przepustów na ciekach wodnych w km 1,094 i 2,490. W zakresie przejazdu kolejowo-drogowego przebudowano nawierzchnię drogi wojewódzkiej nr 631, a obecnie prowadzone są prace ziemne po północno-zachodniej stronie drogi, polegające na poszerzeniu nasypu pod ciąg pieszo-rowerowy. Z prac w obszarze przejazdu pozostają jeszcze do zabudowy urządzenia przejazdowe kat. B – napędy, rogatki, sygnalizatory oraz urządzenia sterujące – informują PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Ponadto, jak wynika z ich komunikatu, w obszarze stacji Zegrze Południowe zakończyły się prace związane z wykonaniem korpusów obu peronów. W zakresie robót torowych przygotowywane jest tam podłoże przed ułożeniem nawierzchni torowej, prowadzone są też prace instalacyjne sieci SRK i teletechnicznych. Do końca sierpnia przewidywano ukończenie robót torowych od stacji Wieliszew do km ok. 1,0 linii oraz w rejonie stacji Zegrze Południowe. W kolejnych miesiącach będą one kontynuowane. Jednak z uwagi na konieczność wykonania prac dodatkowych z ich zakończeniem wykonawca może nie wyrobić się do końca bieżącego roku.

Jeśli chodzi o całkowity zakres inwestycji, obejmuje ona zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych z zakresu układu torowego, przejazdów kolejowo-drogowych, systemu sterowania ruchem kolejowym, sieci i urządzeń telekomunikacyjnych, elektroenergetyki trakcyjnej i nietrakcyjnej, likwidację kolizji, a także wykonanie obiektów inżynieryjnych, kubaturowych i obiektów do obsługi podróżnych.

Modernizację linii kolejowej do Zegrza Południowego w formule „projektuj i buduj” realizuje konsorcjum firm Gór-Tor Maciej Górniak ze Stupska (lider) i Przedsiębiorstwo Inżynierii Budowlanej Kopacki z Rakoniewic (partner). Projekt „Prace na linii kolejowej nr 28 Wieliszew – Zegrze” jest dofinansowany ze środków z udziałem Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020.