Gdy już było pewne, że do Legionowa dotrze wielu uchodźców z Ukrainy, w ratuszu podjęto szereg działań mających ułatwić przyjęcie gości. Pomyślano między innymi o tych najmłodszych, którym wojna zabrała nie tylko domy, lecz także z dnia na dzień przerwała ich edukację. Niezależnie od prowadzonej przez kilka dni zbiórki darów, ciężar zajęcia się dziećmi i młodzieżą wziął na siebie przede wszystkim Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2.