fot. Powiat Legionowski

Mając na względzie ewentualne dalsze konsekwencje wojny toczącej się za naszą wschodnią granicą, urzędnicy z legionowskiego starostwa przypominają o istnieniu oraz zasadach działania lokalnego systemu powiadamiania alarmowego. Przypominają, bo każdy powinien je znać – tak na wszelki wypadek.

Nowoczesny system powiadamiania alarmowego funkcjonuje na terenie powiatu legionowskiego od 2018 roku. Aby jednak mógł skutecznie spełnić swoją rolę, mieszkańcy muszą wiedzieć, co oznaczają poszczególne sygnały akustyczne i jak postępować na wypadek alarmu. Zgodnie z informacjami powiatowych urzędników, sygnały alarmowe i ostrzegawcze są przekazywane przez syreny alarmowe (przy czym niektóre z nich posiadają możliwość emitowania również komunikatów głosowych) oraz środki masowego przekazu – radio oraz telewizję. W niektórych gminach, powiatach i województwach wykorzystywane są także inne sposoby informowania ludności, na przykład – jak choćby z Legionowie – przy użyciu wiadomości tekstowych (SMS) emitowanych poprzez sieć telefonii komórkowej, megafony oraz powiadamianie od domu do domu.

W przypadku wystąpienia zagrożeń alarm ogłaszany jest trzyminutowym sygnałem modulowanym, zaś odwołuje się go poprzez trzyminutowy sygnał ciągły. Jeśli chodzi o ostrzeżenia, są one stosowane, kiedy istnieje ryzyko wystąpienia zagrożeń. Komunikaty ostrzegawcze przekazywane są wtedy w środkach masowego przekazu.

Więcej informacji dotyczących działania systemu powiadamiania alarmowego można znaleźć na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Legionowie.