Pierwszych pięciuset mieszkańców zabudowy jednorodzinnej, którzy począwszy od 1 marca zgłoszą się do legionowskiego ratusza, otrzyma pojemniki na domowe bioodpady. Akcja urzędu ma związek z faktem, że od początku przyszłego miesiąca także właścicieli domów jednorodzinnych będzie dotyczyć selektywna zbiórka bioodpadów kuchennych.

Przygotowane przez urzędników niewielkie pojemniki mają objętość 15 litrów, powinny się zatem zmieścić w każdej kuchni. Mieszkańcy otrzymają je wraz z kompletem worków biodegradowalnych na selektywną zbiórkę kuchennych resztek. Po odbiór ekologicznych akcesoriów należy zgłaszać się do Biura Obsługi Klienta Urzędu Miasta Legionowo, kierując się do położonych na parterze stanowisk nr 1-2 Referatu Ochrony Środowiska.

Co do selektywnej zbiórki bioodpadów, od lipca 2021 roku jest ona w Legionowie – z lepszym lub (niestety częściej) z gorszym skutkiem – prowadzona na terenach, gdzie króluje zabudowa wielorodzinna. Od 1 marca bieżącego roku ten obowiązek obejmie też właścicieli domów. Co ważne, selekcja kuchennych bioodpadów nie będzie dotyczyła osób utylizujących je w kompostowniku przydomowym, korzystających ze zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Do pojemnika na bioodpady kuchenne można wrzucać resztki żywności, owoców i warzyw. Najlepiej luzem, bez opakowań foliowych, ewentualnie w specjalnych workach biodegradowalnych. Nie powinny się tam natomiast znaleźć: mięso, kości i odchody zwierząt, ziemia, kamienie, a także popiół z węgla kamiennego. – Prawidłowa zbiórka bioodpadów jest bardzo ważnym elementem, który sprzyja ochronie środowiska. Jest też korzystna dla mieszkańców, bo zagospodarowanie tej frakcji odpadów jest zdecydowanie tańsze niż zmieszanych odpadów komunalnych, do których dotąd wrzucane były resztki kuchenne, a które to stanowią co najmniej 50 proc. odpadów w naszej gminie. Im więcej uda nam się zebrać bioodpadów kuchennych, tym mniej będzie zmieszanych, a co za tym idzie, gmina mniej za wszystko zapłaci – mówi Jacek Kaca, zastępca kier. Referatu Ochrony Środowiska Urzędu Miasta w Legionowie.