W czwartek (21 października) dzieci, ich rodzice oraz nauczyciele i pracownicy Przedszkola Miejskiego nr 10 im. Wandy Tomczyńskiej w Legionowie przyłączyli się do ogólnopolskiej akcji charytatywnej prowadzonej przez Fundację Gdy Liczy Się Czas, a organizowanej w ramach Ogólnopolskiego Charytatywnego Dnia w Piżamach na rzecz Onkochorych Dzieci.

Tego dnia, w akcie solidarności z dziećmi przebywającymi na oddziałach onkologicznych, przedszkolaki oraz pracownicy przedszkola założyli piżamy i pod hasłem „Dzień Piżamy – Pomagamy!” wzięli udział w różnorodnych zajęciach, a także w zbiórce pieniędzy na potrzeby chorych dzieci. – Podczas zajęć nasze przedszkolaki uczyły się nie tylko empatii, ale również zrozumienia cierpień spowodowanych chorobami, leczeniem w szpitalu i wynikającego z nich odosobnienia. Celem akcji było także zwrócenie uwagi dzieci na istotę zdrowia, odpowiedzialności za otaczający je świat i ich samych – opowiadają o akcji Małgorzata Wojnicz-Zagrajek i Wioletta Świątek, nauczycielki z PM nr 10 w Legionowie.

W wyniku czwartkowych działań pod hasłem „Dzień Piżamy – Pomagamy!” dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 10 im. Wandy Tomczyńskiej zgromadziły kwotę 1870 zł, za co organizatorzy całego przedsięwzięcia serdecznie dziękują hojnym rodzicom, nauczycielom oraz pracownikom legionowskiej placówki.