Zdania co do tego sposobu poznawania opinii ludzi na temat przygotowywanych inwestycji są różne: jedni konsultacje społeczne sobie cenią, inni wolą nie tracić na nie czasu – bo ich zdaniem inwestor i tak zrobi swoje. Mieszkańcy gminy Wieliszew, wśród których popularniejsza wydaje się ta pierwsza opcja, lada dzień dzień otrzymają kolejną okazję do zajęcia stanowiska w kwestii nowego rozwiązania komunikacyjnego.

Jak w dobie pandemii można było się spodziewać, będzie to możliwe za pośrednictwem internetu. Tym razem chodzi o e-konsultacje w sprawie „Projektu i rozbudowy drogi krajowej nr 61 do parametrów klasy GP na odcinku Legionowo – Zegrze Południowe”, która przebiega przez teren gminy Wieliszew, na które zapraszają wszystkich mieszkańców tamtejszy wójt Paweł Kownacki oraz wykonawca, czyli Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o. Odbędą się one 16 czerwca o godz.17.00 w formule online na platformie Teams. Link do spotkania zostanie udostępniony na stronie www.wieliszew.pl w dniu konsultacji.

Biorąc udział w spotkaniu, osoby zainteresowane planami rozbudowy DK 61 będą miały okazję zapoznać się z zakresem rozbudowy oraz projektowanymi rozwiązaniami.