Takie okazje zdarzają się prezydentowi Legionowa bardzo rzadko. Kiedy więc dotarły do niego wieści o urodzinach kolejnej miejskiej stulatki, postanowił osobiście się do niej udać. I w miniony wtorek tak właśnie uczynił, razem z kierowniczką Urzędu Stanu Cywilnego składając pani Krystynie Loroch serdeczne życzenia oraz wręczając jej kwiaty i drobny upominek. Otoczona przez rodzinę jubilatka przyjęła gości w doskonałym nastroju.