Pojawiła się państwowa oferta pomocy dla osób wynajmujących lokale mieszkalne dotkniętych ekonomicznymi skutkami COVID-19. Najemcy oraz podnajemcy mieszkań mogą, po spełnieniu odpowiednich warunków, otrzymać dopłatę do dodatku mieszkaniowego. Nowe przepisy dotyczą tylko najemców mieszkań komunalnych, towarzystw budownictwa społecznego, spółdzielczych czy też wynajętych od osoby prywatnej lub firmy.

Powyższe wsparcie – nie przysługuje ono osobom zamieszkującym własne mieszkanie – przewiduje możliwość ubiegania się o dodatki mieszkaniowe powiększone o dopłatę z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Dzięki niemu wyższe dodatki mieszkaniowe przysługiwać będą najemcom, w tym także na rynku komercyjnym. Wysokość dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do czynszu nie może przekroczyć 75 proc. czynszu opłacanego przez najemcę oraz nie może być wyższa niż 1500 zł.

Dopłata do czynszu, finansowana z budżetu państwa ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, będzie przyznawana przez gminę razem z dodatkiem mieszkaniowym tym gospodarstwom domowym, które wniosek o te świadczenia złożą do 31 marca br. Osoby zainteresowane taką formą wsparcia będą zobowiązane do wykazania, że w ostatnich trzech miesiącach ich średni miesięczny dochód nie tylko upoważnia do otrzymania dodatku mieszkaniowego, ale też (np. na podstawie PIT-u za 2019 r.) był o co najmniej 25 proc. niższy niż w ubiegłym roku. Ponadto dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę będzie przysługiwał, jeżeli najemca był najemcą lokalu mieszkalnego przed 14 marca 2020 r. oraz ubiegającemu się o dodatek mieszkaniowy nie przysługiwał wcześniej dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu.

Wysokość dopłaty stanowi różnicę między kwotą dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do czynszu, przyznanego w oparciu o obowiązujące przepisy, a kwotą dodatku mieszkaniowego, jaka zostałaby przyznana na zasadach ogólnych ustawy.