fot. GDDKiA

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała o podpisaniu wartej 195 mln zł umowy na projekt i rozbudowę odcinka Legionowo – Zegrze drogi krajowej nr 61. Wykonawcą inwestycji jest konsorcjum firm Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Mińsk Mazowiecki jako lider oraz TORPOL w roli partnera. Na realizację zadania mają one 36 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Najpóźniej dziesięć miesięcy po zawarciu umowy wykonawca ma złożyć wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Co istotne, po uzyskaniu decyzji do czasu realizacji nie wlicza się przerw zimowych od 16 grudnia do 15 marca. Zakończenie wszystkich prac przewidywane jest w trzecim kwartale 2024 roku – Wybudujemy kolejne kilometry dwujezdniowej drogi krajowej w powiecie legionowskim. Nowy odcinek upłynni ruch nie tylko w rejonie Legionowa, ale będzie również udogodnieniem dla kierowców podróżujących DK 61 w kierunku Mazur – powiedział Tomasz Żuchowski, pełniący obowiązki Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

W ramach kontraktu wybrane konsorcjum przygotuje projekt budowlany, uzyska niezbędne decyzje, a następnie rozbuduje 4,5 km istniejącej drogi krajowej nr 61 do przekroju dwujezdniowego z dwoma pasami ruchu w obu kierunkach. Zrealizowane zostaną również drogi dojazdowe do obsługi terenu bezpośrednio przyległego do drogi. Na skrzyżowaniach pojawią się sygnalizacje świetlne, a w miejscu obecnego ronda w Zegrzu, na skrzyżowaniu z drogi wojewódzkiej nr 631, powstanie węzeł. Piesi i rowerzyści będą mogli korzystać z chodnika i ścieżki pieszo-rowerowej. Ponadto droga zostanie wyposażona w urządzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Prace związane z rozbudową DK 61 od granicy z Warszawą w kierunku Ostrołęki trwają już od 2006 roku. Pierwszym zadaniem była budowa obwodnicy Jabłonny, która została oddana do ruchu w 2008 r. Kolejne trzy inwestycje to rozbudowa przejścia przez Legionowo. Prace rozpoczęto od budowy wiaduktu nad torami kolejowymi oraz dojazdów do niego. Kolejnym etapem była rozbudowa DK 61 od końca obwodnicy Jabłonny do wiaduktu. Oba zadania zostały zakończone w 2010 r. Obecnie w realizacji jest trzeci etap, od wiaduktu do rejonu skrzyżowania z ul. Wolską w Stanisławowie Drugim. Planowany termin zakończenia robót to koniec maja 2021 r. Druga jezdnia na odcinku pomiędzy Zegrzem a Serockiem została dobudowana w latach 2007-2008.