Zaliczenie Legionowa oraz powiatu do czerwonej strefy przełożyło się również na działalność obiektów prowadzonych przez spółkę KZB Legionowo. Nowe obostrzenia wpłynęły między innymi na ograniczenia w funkcjonowaniu pływalni Wodne Piaski.

Choć pierwotnie spółka zamierzała zamknąć legionowską pływalnię do odwołania, jej poniedziałkowy komunikat wyszedł naprzeciw oczekiwaniom wielu użytkowników Wodnych Piasków. Innymi słowy będą one czynne, jednak w ograniczonym zakresie. „Do odwołania wstrzymuje się sprzedaż i wejścia dla klientów indywidualnych na podstawie biletów, karnetów i kart partnerskich. Z pływalni do odwołania będą mogły korzystać na podstawie podpisanych umów i porozumień podmioty zajmujące się nauką pływania, trenerzy i instruktorzy sportowi, kluby sportowe – w tym uczniowskie kluby sportowe, a także publiczne i niepubliczne placówki oświatowe” – informuje na swojej stronie internetowej spółka KZB Legionowo.

Zajęcia na pływalni będą prowadzone zgodnie z aktualnym harmonogramem, przy zachowaniu obowiązujących zasad bezpieczeństwa, czyli przede wszystkim konieczności zasłaniania ust i nosa – zarówno w budynku pływalni, jak i na terenie zewnętrznym.

Warto podkreślić, że ważność zakupionych wcześniej karnetów na wejścia indywidualne zostanie przedłużona o czas, w którym nie będą mogły być wykorzystane w związku z wprowadzonymi ograniczeniami.

Jednocześnie miejska spółka przypomina, że na obecną chwilę nie ma zakazu prowadzenia targowisk, co oznacza, że Targowisko Miejskie w Legionowie nadal jest dostępne dla kupców oraz klientów. Oczywiście przy zachowaniu wszelkich obowiązujących w trakcie pandemii zasad związanych z ochroną przez koronawirusem.