Jak poinformował legionowski ratusz, w pierwszą środę września nastąpiło otwarcie ofert w przetargu prowadzonym w formule „Projektuj i buduj”, dotyczącym budowy tunelu w ciągu ul. Kwiatowa/Polna w Legionowie. Do urzędu wpłynęły cztery oferty, lecz na końcowe rozstrzygnięcie postępowania trzeba jeszcze będzie trochę poczekać.

Przedmiotem zamówienia było opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie na jej podstawie robót budowlanych polegających na budowie skrzyżowania bezkolizyjnego wraz z likwidacją przejazdu kolejowo-drogowego. Wspólne postępowanie jest prowadzone przez gminę Legionowo oraz spółkę PKP Polskie Linie Kolejowe. To element realizacji projektu pod nazwą „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – etap III”, współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Wartość zamówienia ustalono na ponad 24 mln zł netto, co stanowi równowartość około 5,6 mln euro.

Otwarcie ofert nastąpiło w środę (2 września), jednak ze względu na konieczność wyjaśnienia kilku budzących wątpliwości kwestii ostateczne rozstrzygnięcie przetargu nastąpi prawdopodobnie w przyszłym tygodniu. Do urzędu miasta wpłynęły następujące oferty:

  1. Konsorcjum: 1. TORPOL S.A., ul. Mogilińska 10G, 61-052 Poznań i Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o., ul. Kolejowa 25, 05-300 Mińsk Mazowiecki – 49 726 749,63 zł
  2. Warszawskie Przedsiębiorstwo Mostowe MOSTY Sp. z o.o. Budownictwo Sp. k., ul. Marywilska 38/40, 03-228 Warszawa – 44 105 000 zł
  3. Sarinż Sp. z o.o., ul. Aksamitna 29, 02-287 Warszawa – 43 768 000 zł
  4. INTOP Warszawa Sp. z o.o., ul. Łukasza Drewny 70, 02-968 Warszawa – 31 800 000 zł.

Drugi w mieście tunel od torami kolejowymi to jedna z bardziej oczekiwanych przez mieszkańców inwestycji. I jedna z najbardziej kontrowersyjnych. Przyszły wykonawca ma zająć się budową bezkolizyjnego przejazdu pod linią kolejową w ciągu ul. Polnej i Kwiatowej. Wcześniej czekają go rozbiórka istniejącego przejazdu kolejowo-drogowego oraz uzyskanie wszystkich wymaganych prawem uzgodnień i zezwoleń dotyczących samego projektu, prac i decyzji ZRID. Wykonawca na czas robót budowlanych ma również zorganizować, obok istniejącego obecnie, tymczasowy przejazd przez tory. W efekcie tych prac w ciągu dwóch lat ma tam powstać bezkolizyjny przejazd pod torami i układ jezdni dojazdowych z rondem na skrzyżowaniu z ulicą Handlową i ścieżką rowerową w tunelu. Sam tunel jest przewidziany tylko dla samochodów osobowych.