Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji pracuje nad projektem nowelizacji rozporządzenia w sprawie wykroczeń, które da strażnikom miejskim prawo karania osób uchylających się od regulowania rachunków za odpady. Za tego rodzaju uniki będą one mogły „zarobić” nawet do 500 zł.

Według informacji podanych przez dziennik „Rzeczpospolita”, co najmniej 5 mln Polaków wymiguje się od obowiązku wnoszenia opłat za wywóz śmieci. Kłopot w tym, że na mocy obowiązujących uregulowań prawnych obecnie trudno ich w jakikolwiek sposób dyscyplinować i ukarać. Prowadzone w MSWiA prace mają tę sytuację zmienić.

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie wykroczeń prawdopodobnie umożliwi funkcjonariuszom straży gminnych nakładanie grzywien w drodze mandatu karnego do 500 zł na osoby, która nie złożyły deklaracji, na podstawie której ustala się wysokość opłaty za wywóz śmieci. Zgodnie z przygotowywanym w ministerstwie projektem taka sama kara ma czekać tego, kto w celu zmniejszenia opłat podał w niej nieprawdę, zaniżając na przykład liczbę domowników lub – co zapewne będzie trudniejsze do udowodnienia – wbrew wcześniejszej deklaracji, nie segreguje odpadów.

Zdaniem „Rz”, jeśli nowelizacja w proponowanym kształcie wejdzie w życie, podobnych konsekwencji mogą spodziewać się również mieszkańcy, którzy w celu zmniejszenia opłat za wywóz śmieci zadeklarowali założenie przydomowego kompostownika, a w rzeczywistości takiego urządzenia nie posiadają bądź z niego nie korzystają.