Barbara Mierzejewska, dyrektor legionowskiego Żłobka Miejskiego „Motylkowy świat”, została wybrana do Rady Naukowej I Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Publicznych i Niepublicznych Żłobków i Klubów Dziecięcych. Pierwsza kadencja rady tej nowo powstałej organizacji potrwa do 2024 roku.

Zapraszając Barbarę Mierzejewską do zasiadania w radzie naukowej, władze stowarzyszenia wzięły pod uwagę jej bogatą wiedzę, wrażliwość na potrzeby dzieci oraz wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu żłobkiem. W opinii rodziców i zwierzchników lokalnej oświaty „Motylkowy świat” to miejsce przyjazne dla maluchów i przez nie bardzo lubiane. Czego potwierdzeniem mogą być liczne nagrody, certyfikaty, a także wyróżnienia zdobywane przez legionowską placówkę. Teraz swoje umiejętności Barbara Mierzejewska będzie miała szansę „sprzedać” na szerszym forum.


Jeśli chodzi o Stowarzyszenie Publicznych i Niepublicznych Żłobków i Klubów Dziecięcych, zostało ono powołane przez Akademię Oświaty. Ma reprezentować interesy wszystkich podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce, a także służyć im pomocą w różnych sferach funkcjonowania. W planach jest współpraca z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Instytutem Żywności i Żywienia im. prof. A. Szczygła w Warszawie, Państwową Inspekcją Sanitarną, Państwową Strażą Pożarną, jednostkami samorządu terytorialnego oraz podmiotami prywatnymi.