Osoby, które wykazują się szczególnymi osiągnięciami, wkładem społecznym czy zawodowym na rzecz Legionowa, poszukiwane! Urząd Miasta chce wyróżnić zasłużonych stu mieszkańców dokładnie setką medali wydanych z okazji świętowanego w tym roku stulecia nadania nazwy Legionowo.

Zgłaszać można osoby zasłużone w kilku kategoriach: działalności samorządowej, działalności gospodarczej, działalności społecznej, ochrony zdrowia i bezpieczeństwa, oświaty, kultury i sportu, a także promocji gminy poza jej granicami. Kandydatury oceniać będzie zespół, w skład którego wchodzą radni oraz przedstawiciele środowiska organizacji pozarządowych.

Zgłoszenia można składać do 11 października 2019 r. w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Legionowo, na formularzu, dostępnym na stronie www.legionowo.pl.

IgZ