Urząd Miasta Legionowo został wyróżniony przez wojewódzkich włodarzy Mazowsza i uznany za Samorządowego Lidera Cyfryzacji. Komisja konkursowa dostrzegła miejską witrynę internetową, na której dzięki wprowadzeniu e-usług i elektronicznych formularzy mieszkańcy mogą uzyskać szeroki wachlarz informacji codziennych oraz załatwić część spraw urzędowych.

Według mazowieckich urzędników strona internetowa miasta jest czytelna, a wyszukiwanie informacji jest intuicyjne. Doceniono zwłaszcza kalendarz wydarzeń, który na bieżąco jest aktualizowany i zawiera wiele wydarzeń, także tych organizowanych przez podmioty zewnętrzne.

Urząd Miasta Legionowo zajął pierwsze miejsce, otrzymał nagrodę w wysokości 15 tys. zł i tytuł Samorządowego Lidera Cyfryzacji w konkursie organizowanym dla jednostek samorządowych przez samorząd województwa. Jak informują jego twórcy, „priorytetem konkursu było wyłonienie jednostki, której dokonania w sferze cyfryzacji wyróżniają się na tle innych. Równie ważne było ukazanie kluczowej roli wdrażanych narzędzi i rozwiązań informatycznych we wspomaganiu działalności zgłoszonej jednostki oraz promocja działań z obszaru cyfryzacji wśród mieszkańców”.

Komisja konkursowa wyłoniła trzech laureatów i przyznała jedno wyróżnienie. Za legionowskim ratuszem, na drugim i trzecim miejscu, ulokowały się Starostwa Powiatowe w Mińsku Mazowieckim oraz w Pruszkowie. Wyróżnienie otrzymała Stacja Muzeum. „Urząd Miasta Legionowo został wyróżniony za stronę internetową, na której mieszkańcy mogą uzyskać szeroki wachlarz informacji codziennych oraz załatwić część spraw urzędowych dzięki wprowadzeniu e-usług i elektronicznych formularzy. Strona internetowa jest utrzymana w stonowanej kolorystyce, a wyszukiwanie informacji odbywa się w sposób intuicyjny. Dostępna jest też bogata oferta kulturalna dla mieszkańców w postaci kalendarza z zaznaczonymi wszelkimi wydarzeniami” – informują przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

Prezydent Roman Smogorzewski odebrał nagrodę z rąk Sekretarza Województwa – Dyrektora Urzędu Marszałkowskiego Waldemara Kulińskiego. – Legionowo od kilku lat prowadzi aktywne działania na rzecz cyfryzacji. Te działania podejmowane są zarówno w szkołach, przedszkolach i podległych jednostkach, jak i w urzędzie miasta. Szkoły i przedszkola otrzymują nowy sprzęt komputerowy, tablice multimedialne. Samorząd stale pracuje nad realną poprawą edukacji, tak by była na miarę XXI wieku. Inwestycja w nowe technologie w szkołach trwa już ponad 4 lata. Zmiany widać także w urzędzie. Miejska witryna internetowa została zmieniona, dostosowana do wymagań zgodnych ze standardami WCAG 2.0. Na ciągle aktualizowanej stronie, w dziale aktualności i kalendarzu wydarzeń, na bieżąco dodawane są wydarzenia odbywające się na terenie miasta, organizowane przez instytucje, przedsiębiorców i partnerów społecznych. Na stronie internetowej znajdują się informacje przydatne dla mieszkańców, takie jak załatwić daną sprawę, a także odniesienie do systemu elektronicznego ePuap. W urzędzie od lat funkcjonuje elektroniczny obieg dokumentów, elektronicznie odbywa się też m.in. rekrutacja do legionowskich placówek oświatowych – mówi Piotr Zadrożny, zastępca prezydenta Legionowa.
IgZ