Rok 2019 będzie początkiem sporych zmian w zasadach gospodarowania odpadami komunalnymi. Mają one spowodować, że mieszkańcy zaczną na większą niż do tej pory skalę segregować swoje śmieci. W tym roku do 40 procent zostaną zwiększone limity odpadów, które można poddać dalszemu odzyskowi. W przypadku niewypełnienia tych norm, mieszkańcy muszą się liczyć z drastycznymi podwyżkami opłat za wywóz nieczystości.