Kolejne kilometry sieci

Długość sieci wodociągowej na terenie Legionowo wynosi 190 kilometrów, a korzysta z niej około 47 tysięcy legionowian, co stanowi prawie 94 procent ogólnej liczby mieszkańców. Sieć kanalizacyjna to z kolei 198 kilometrów i ponad 48 tysięcy użytkowników, czyli 96 procent wszystkich legionowian. Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalziacyjne „Legionowo” nie powiedziało w tym temacie oczywiście jeszcze ostatniego słowa. Prace zmierzające do zwdociągowania i skanalizowania całego miasta są bowiem cały czas kontyunowane.

– W tej chwili realizujemy projekt w centrum Legionowa, a konkretnie na ul. Mickiewicza. Budujemy tam prawie 600-metrowy odcinek sieci kanalizacyjnej. Prace są wykonywany techniką bezwykopową, za pomocą specjalnych rur przeciskowych – tłumaczy Grzegorz Gruczek, prezes PWK „Legionowo”. Druga inwestycja kanalizacyjna to budowa około 260 metrów sieci w ulicach Schabowskiego i Kordeckiego, a więc również w pobliżu ścisłego centrum miasta. Tam prace są już wykonywane tradycyjną metodą, czyli wykopową. – Inwestycje te pierwotnie miały być sfinansowane z funduszy europejskich. Złożyliśmy stosowny projekt i zakwalifikowaliśmy się do jego realizacji. Niemniej jednak z uwagi na zbyt mały, zdaniem oceniających, zakres tego przedsięwzięcia, środki zostały przyznane na realizację tych inwestycji, które są większe – dodaje prezes legionowskich wodociągów. I liczone w dziesiątkach milionów złotych. PWK nie chcąc więc czekać na liście rezerwowej, obie inwestycje kanalizacyjne, zarówno tą w ul. Mickiewicza jak i te w ul. Schabowskiego i Kordeckiego, postanowiło sfinansować z własnych środków.

Poza pracami kanalizacyjnymi PWK dalej też rozbudowuje sieć wodociągową. – Kolejnym takim elementem, który jest aktualnie wykonywany to jest dokończenie zwodociągowania całej ulicy Kwiatowej. To jest inwestycja, w trakcie której realizujemy ponad kilometr sieci. Dzięki temu ten rejon miasta zostanie praktycznie zamknięty jeśli idzie o prace wodociągowe, włącznie z włączeniem do ul. Wiejskiej. Jest to realizowane w taki sposób, żeby woda krążyła w układzie pierścieniowym, co z jednej strony zapewnia jej bardzo dobrą jakość, a z drugiej w przypadku awarii możemy odcinać bardzo krótkie odcinki, dzięki czemu gwarantujemy nieprzerwane bezpieczeństwo dostaw – mówi Grzegorz Gruczek.